of 61441 LinkedIn

Extra inzet op gemeenten met hoog risico funderingsproblemen

Extra inzet op gemeenten met hoog risico funderingsproblemen. RVO.nl gaat binnen het Rijksprogramma Aanpak funderingsproblematiek extra inzetten op 92 gemeenten met een hoog risico op funderingsproblematiek
RVO 1 reactie

RVO.nl gaat binnen het Rijksprogramma Aanpak funderingsproblematiek extra inzetten op 92 gemeenten met een hoog risico op funderingsproblematiek. Dat zegde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 3 december 2019 toe in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister gaat in de brief in op 2 verzoeken van de Kamer:

  1. Geef aan op welke plekken zich funderingsproblemen kunnen voordoen.
  2. Geef een toelichting op de voortgang van het Nationaal Fonds Funderingsherstel.


Klimaatschadeschatter

Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden, maakte de minister gebruik van de dataset die samengesteld is voor de Klimaatschadeschatter van het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat. Een verband van 9 onderzoeksinstellingen ontwikkelde deze online tool. Daarin staat op de kaart van Nederland aangegeven waar zich problemen kunnen voordoen door klimaatverandering, en wat de kosten hiervan zijn. Eind 2019 wordt hier een tabblad aan toegevoegd over funderingsproblemen als gevolg van de toenemende droogte.


Gemeenten met een hoog risico

Uit deze tool komt naar voren dat in 92 gemeenten het risico op funderingsproblemen door klimaatverandering hoog is. Dit zijn gemeenten waar de ondergrond (veen en klei) gevoelig is voor inkrimping door uitdroging. Of waar - gezien het bouwjaar van de woningen - de kans groot is dat woningen gefundeerd zijn op houten palen. Deze gegevens zijn deels gebaseerd op een schatting. Het hoeft dus niet zo te zijn dat in al deze 92 gemeenten funderingsproblematiek gaat voorkomen. Maar het is advies is wel om hier alert op te zijn.


Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek

Binnen het Rijksprogramma Aanpak funderingsproblematiek gaat RVO.nl dan ook extra aandacht besteden aan het informeren van deze 92 gemeenten. Om te beginnen organiseert RVO.nl een informatiebijeenkomst in februari 2020. Gemeenten kunnen op dit moment al een inventarisatie maken van wijken waar zich mogelijk problemen gaan voordoen. De funderingsviewer die RVO.nl eerder samen met het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) ontwikkelde toont op postcodeniveau wat mogelijke aandachtsgebieden zijn voor funderingsproblematiek. De viewer wordt gemiddeld 1.500 keer per dag bekeken.


Nationaal Fonds Funderingsherstel

Uit de Kamerbrief blijkt ook dat het Nationaal Fonds Funderingsherstel niet functioneert zoals gehoopt. Dit ondanks alle bijstellingen in de vorm en voorwaarden. Het fonds wordt daarom in de huidige vorm per 1 januari 2021 beëindigd. Er blijft echter een voorziening nodig voor woningeigenaren die via de gebruikelijke wegen geen financiering krijgen voor funderingsherstel. De minister heeft het bestuur van het Fonds verzocht om te wachten met de sluiting tot een alternatief voorhanden is. RVO.nl heeft aangeboden om mee te denken over de vormgeving van dit alternatief.


Meer weten

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Misschien iets voor een Revolving Fund met zachte rentevoorwaarden en alleen toegankelijk voor personen/bedrijven die niet via een bank of anderszins kunnen lenen. Inleg door Rijk en verplichte deelname gemeenten waar zich problemen voordoen (evenredige uitname uit Gemeentefonds),

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.