of 62812 LinkedIn

Expertteam Woningbouw organiseert Versnellingskamers voor projectontwikkelaars

Expertteam Woningbouw organiseert Versnellingskamers voor projectontwikkelaars. Projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven kunnen samen met de betrokken gemeente eenmalig gestagneerde projecten aandragen om te klankborden met het Expertteam Woningbouw
RVO Reageer

Het woningtekort in Nederland is groot. Alle zeilen moeten worden bijgezet om zo snel mogelijk iedereen voldoende en geschikte woonruimte te kunnen bieden. Reden voor het Kabinet om in te zetten op het stimuleren en versnellen van woningbouwprojecten door inzet van middelen en expertise. Daarom kunnen projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven samen met de betrokken gemeente eenmalig gestagneerde projecten aandragen om te klankborden met het Expertteam Woningbouw

Gemeenten kunnen al een aantal jaar gebruik maken van de kennis en kunde van het landelijk opererende Expertteam Woningbouw.  Dit team van externe, onafhankelijke, deskundigen biedt gemeenten onder andere oplossingsrichtingen voor stagnerende knelpunten in de initiatieffase van nieuwbouwprojecten en transformatieprojecten voor woningbouw. Om daadwerkelijk woningen te bouwen is de inzet van projectontwikkelaars onontbeerlijk. Markt en overheid hebben elkaar nodig. Ook marktpartijen kunnen in de initiatieffase van een project soms tegen knelpunten en belemmerende factoren aanlopen. Te denken valt aan een grondexploitatie of een anterieure overeenkomst waar de betrokken partijen het niet over eens kunnen worden.

 

In de eerste twee weken van maart 2021, organiseert het Expertteam Woningbouw van RVO daarom samen met programma Stedelijke Transformatie van Platform31 een beperkt aantal ‘Versnellingskamers’. In deze online bijeenkomst van een uur krijgen projectontwikkelaars in samenwerking met de betrokken gemeente de gelegenheid om een woningbouwproject en de uitdagingen daarbij voor te leggen aan twee onafhankelijke deskundigen van het Expertteam Woningbouw. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Inschrijven kan tot en met 12 februari. Binnen enkele dagen na sluiting van inschrijving vernemen geïnteresseerden of het project geselecteerd is voor deelname aan een Versnellingskamer. Selectie gebeurt op basis van een inschatting van het Expertteam Woningbouw van  de mate waarin een Versnellingskamer een verschil kan maken of een versnelling kan opleveren  voor het aangedragen project.

 

De algemene lessen die worden opgedaan in de Versnellingskamers worden een later stadium in een seminar en/of publicatie met de praktijk gedeeld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.