of 62812 LinkedIn

Expertteam maakt ruimte waar de woningbouw vastzit

Expertteam maakt ruimte waar de woningbouw vastzit. Het Expertteam helpt bij ingewikkelde woningbouwplannen die dreigen te vertragen of vastlopen
RVO Reageer

Alle woningbouwprojecten moeten te betalen zijn vanuit de opbrengst van het vastgoed. Tenminste, dat werd lang gedacht. Maar zeker bij woningbouw in bestaand stedelijk gebied, klopt die veronderstelling vaak niet. ‘Er zit eigenlijk altijd wel iets in zo’n project, wat het onrendabel maakt’, weet Damo Holt, onafhankelijk adviseur en lid van het Expertteam Woningbouw. ‘Bijvoorbeeld omdat infrastructuur verplaatst moet worden, of gebouwen gesloopt moeten worden.’ Het Expertteam Woningbouw van RVO helpt gemeenten bij dit soort ingewikkelde opgaven, óók bij de bijbehorende financiële vraagstukken.

Wat is het Expertteam Woningbouw?

Het Expertteam helpt bij ingewikkelde woningbouwplannen die dreigen te vertragen of vastlopen. Alle leden van het Expertteam kennen deze problemen vanuit hun werk binnen de overheid, markt of advieswereld. Sommige leden zijn oud-bestuurders, andere leden zijn gespecialiseerd in financieel-economische vraagstukken, samenwerking tussen markt en overheid, of planologisch-juridische procedures.

 

De experts van het Expertteam Woningbouw hebben al honderden projecten ondersteund. ‘Wij werken dagelijks aan dit soort ingewikkelde projecten, die sommige gemeenten maar eens in de tien of twintig jaar langs zien komen. Er is natuurlijk nooit één manier om iets te doen, maar hoe meer ervaring je opdoet, hoe beter je wordt in het helpen van partijen bij het vinden van oplossingen, legt Holt uit.

 

‘De kern van het vinden van een oplossing, is ruimte creëren. Het helpt niet om één partij de arm op de rug te draaien. Daarom creëren wij ruimte in het proces, zodat iedereen toch tot een oplossing kan komen’, legt Holt de werkwijze uit. En daarbij: ‘Het Expertteam werkt niet als scheidsrechter of mediator. Wij zitten als partner in een project.’


Onrendabele toppen

Als een woningbouwproject vastloopt omdat de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten, zoals vaak het geval is bij aanpassingen in stedelijk gebied, spreken we van onrendabele toppen. Om daar meer over te leren, en overheden daar beter bij te kunnen helpen, organiseerden Platform31, een kennis en netwerkorganisatie voor stad en regio, en het Expertteam gezamenlijk een aantal ‘expertsessies stedelijk investeren.

‘In de sessies bleek dat die onrendabele toppen inderdaad een probleem zijn. We zochten met elkaar manieren om de tekorten te verkleinen en naar middelen om deze weg te nemen. Daarbij komt nog, dat er een groot tekort is aan sociale en midden huurwoningen, waarvan de bouw de onrendabele toppen vaak eerder vergroot.’ Mede daarom heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de regeling Woningbouwimpuls in het leven geroepen.


Woningbouwimpuls-regeling

De Woningbouwimpuls richt zich op de bouw van nieuwe, in het bijzonder betaalbare, huizen. Zodat er meer woningen komen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. De regeling is vooral gericht op stedelijke regio’s waar de woningbouwopgave het grootst is.

Deze zomer konden gemeenten zich inschrijven voor de eerste subsidieronde. Het Expertteam ondersteunde gemeenten die een aanvraag wilden doen vooraf in zogeheten Impulskamers. ‘We helpen gemeenten om hun huiswerk goed te doen’, legt Holt uit:

‘Is alle benodigde informatie aanwezig? Sluit jullie redenering goed aan bij de criteria? Kloppen de sommetjes? Maar ook: hebben jullie nog vragen over de regeling? Als er over een bepaald onderdeel bijvoorbeeld onduidelijkheid is, geven we dat door aan het Ministerie voor de volgende ronde.’ Antwoorden op veelgestelde vragen, zijn op de website geplaatst.

Eind oktober opent de tweede tranche van de Woningbouwimpuls. Ook dan zal het Expertteam Woningbouw de gemeenten ondersteunen bij hun aanvragen. ‘Onze hulp is door de gemeenten gewaardeerd met een 8. Dus het Ministerie en RVO willen deze ondersteuning zeker herhalen.’


Ook: eerste hulp bij andere woningbouwvragen

Het Expertteam helpt ook bij andere vraagstukken. Bijvoorbeeld bij planvorming, samenwerkingsprocessen, RO-procedures en financiële vraagstukken. Denk ook aan regionale woningbouwprogrammering (waar kunnen we hoeveel woningen bouwen, red.), advies bij gebieden met veel versnipperd eigendom of bijvoorbeeld het voorkomen van planschade.

Recent hielp het Expertteam bij de huisvesting van seizoensarbeiders in de gemeente Buren. Daar liep de gemeente aan tegen vooroordelen bij arbeidsmigratie en angst van bewoners. Het expertteam heeft geholpen bij de uitvoering van een pilot waarbij de focus lag op participatie van alle stakeholders om draagvalk te creëren.

 

Meer weten?

Expertteam Woningbouw

Nieuwe regeling Woningbouwimpuls voor gemeenten

Zwolle krijgt advies van expertteam woningbouw over spoorzone 


Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.