of 62812 LinkedIn

Expertteam helpt Zwolle en Enschede bij programmeren woningbouw

Expertteam helpt Zwolle en Enschede bij programmeren woningbouw.
RVO Reageer

Bouwopgaven kunnen lokaal sterk verschillen. Zo bouwt de gemeente Zwolle graag snel nieuwe woningen. Enschede wil werken aan een stad die ook aantrekkelijk is voor hoogopgeleiden. In twee pilotprojecten hielp het Expertteam Woningbouw beide gemeenten om met woningbouwprogrammering hun ambities te verwezenlijken.

Het Expertteam Woningbouw helpt gemeenten en provincies bij woningbouwplannen die stagneren. Het initiatief voor de pilots en om het Expertteam in te zetten kwam van de provincie Overijssel. Die maakt woonafspraken met gemeenten om jaarlijks een bepaald aantal woning te bouwen. De provincie begreep dat die afspraken te statisch kunnen zijn voor de veranderende woningmarkt.

 

Maximale groei loslaten

Volgens de woonafspraken mocht Zwolle tot 2018 600 woningen per jaar bouwen. “Vanwege de krapte op de woningmarkt is dat te weinig”, zegt Henrieke Selles, programmaleider Wonen van de gemeente. “Op advies van Jos Feijtel van het Expertteam werd dat maximum losgelaten. Dat gaf ons lucht. In de pilot konden we vervolgens ervaring opdoen met ‘adaptief programmeren’. Door meerdere indicatoren te gebruiken, kun je veel beter inspelen op de lokale behoefte van de markt. Daarnaast voeren we in het Zwols Concilium structureel overleg met corporaties en marktpartijen. We delen kennis en plannen om te zien wat goed is voor de stad.”

 

Hoogopgeleiden aantrekken en vasthouden

“Om als stad sterk en toekomstbestendig te zijn wil Enschede hoogopgeleiden aantrekken en vasthouden”, zegt Belinda van Oosten, ambtelijk opdrachtgever Wonen. “Wij hebben de pilot benut om onderzoek onder hen te doen. En om actuele bouwprojecten op te pakken met advies van het Expertteam. Zo bleek er een grotere behoefte te zijn aan groen-stedelijk wonen. We hebben daarna versneld een grote gebiedsontwikkeling opgepakt.”

 

Nieuwe regeling Woningbouwimpuls

Door de pilot nam Enschede nog een idee over. De gemeente besloot een structureel overleg met corporaties en marktpartijen opnieuw te organiseren. “Daarmee investeren we in goede relaties en in kennisontwikkeling”, zegt beleidsadviseur Woningbouwprogrammering Stef Ruiter. “Een ander concreet resultaat van de pilot kwam van de betrokken expert. Die wees ons op actualiteiten rond de Woningbouwimpuls. Daarmee kun je als gemeente een uitkering krijgen om meer betaalbare woningen te bouwen. We hebben ons daarop op tijd en met de juiste invalshoek kunnen richten.”

 

Deskundige, frisse blik

Volgens Van Oosten en Ruiter brengt het Expertteam veel kennis in. Ruiter: “Met hen sta je opeens met je neus bovenop nieuwe landelijke ontwikkelingen en regelingen.” Ook in Zwolle werd dit zo ervaren. “Het is heel waardevol en inspirerend als een deskundige van buiten met een frisse blik naar onze problematiek kijkt.”

 

Meer weten?

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Expertteam Woningbouw ingesteld. Het helpt gemeenten en provincies die bij het realiseren van woningbouw tegen belemmeringen aanlopen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is coördinator van het Expertteam en het eerste aanspreekpunt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.