of 61441 LinkedIn

Energielabel C kantoren - de stand van zaken

Energielabel C kantoren - de stand van zaken.
RVO Reageer

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren minimaal energielabel C hebben, maar hoe staat het er eigenlijk voor met de energielabel-C-verplichting? Vliegen de groene energielabels de deur uit of zijn kantooreigenaren hier nog helemaal niet mee bezig?

RVO zocht het uit en heeft een schatting gemaakt van het aantal label-C-plichtige kantoren en hun energielabels.

 

Energielabel C-verplichting

Op basis van schatting van RVO zijn er zo’n 96.000 kantoren in Nederland (*). Van deze 96.000 kantoren zijn er naar schatting 62.000 kantoren die moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Uit recente cijfers blijkt dat 44% van deze label-C-plichtige kantoren een energielabel heeft. Hierbij voldoet 32% van de label-C-plichtige kantoren aan de minimale eisen en heeft een groen energielabel van C of beter (**). 

 

De overige 12% van de kantoren die al wel een energielabel heeft, betreft labelklasse D of slechter. Zij voldoen nog niet aan de verplichting. Daarnaast is voor 56% van de kantoren nog geen label geregistreerd en deze voldoen dus ook nog niet aan de verplichting. In aantallen gaat het om zo’n 20.000 kantoren met een groen label (A t/m C) en 7.000 kantoren met een rood label (D t/m G).

 

Afbeelding

 

* Onder 'kantoor' rekenen we hier verblijfsobjecten met alleen een kantoorfunctie. Combi-kantoren worden hierin niet meegenomen. Dit zijn verblijfobjecten die, naast de kantoorfunctie, nog andere gebruiksfuncties hebben.
** In deze cijfers zijn niet meegenomen de kantoren waarvan het niet te bepalen is of ze label-C-plichtig zijn op basis van de bij RVO beschikbare gegevens. 

 

Registraties

Ten opzichte van het totale kantorenplaatje (dus inclusief niet-label-C-plichtige kantoren) hebben de label-C-plichtige kantoren relatief vaak al een label geregistreerd (44% versus 38%). Dit gold dan vooral voor de labels C of beter, die werden het meest geregistreerd (32% versus 27%).
Sinds begin 2016 steeg het aandeel label-C-plichtige kantoren met een groen label elk jaar met gemiddeld 8 procentpunt. Dit betreft een ongeveer lineaire stijging. Begin 2016 waren er nog 5.000 groene labels en inmiddels dus (bijna) 20.000. Dit is een positieve ontwikkeling die eigenlijk nog moet versnellen.


Meer weten?

 

In opdracht van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ook interessant voor u

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.