of 64740 LinkedIn

"Duurzame Woning van Morgen inspireert en verbindt buurtbewoners"

"Duurzame Woning van Morgen inspireert en verbindt buurtbewoners"
RVO Reageer

Om de klimaatdoelen te bereiken, moeten we fors ingrijpen. Een van de maatregelen is om in woonwijken van aardgas af te stappen. Een mooi voorbeeld hiervan is de Woning van Morgen in Venlo. Procesmanager Peter Hopmans bij de gemeente Venlo vertelt hoe zo'n inspiratiewoning werkt.

"In de Woning van Morgen zien buurtbewoners hoe een afleverset voor het warmtenet eruit ziet, wat koken op inductie betekent, opties voor isolatie en hoe je energie bespaart. Ze kunnen binnenlopen voor informatie, maar ook ideeën inbrengen voor het verduurzamen van een woning."


Onderlinge gesprekken

De gemeente Venlo en woningcoöperatie Woonwenz namen samen het initiatief voor de inspiratiewoning. Ze hopen dat buurtbewoners door de ideeën in de woning met elkaar gesprekken gaan voeren over duurzaam en aardgasvrij wonen. Hopmans vertelt: "De uitdaging in dit project is om mensen aan elkaar te verbinden. De techniek, daar komen we wel uit, maar hoe bereik je de mensen? Wat vinden zij belangrijk in het hele proces en leeft het onderwerp wel?"


Iedereen bewust maken

Hoe hechter het contact met buurtbewoners is, hoe beter, vindt Hopmans. "We willen bewoners bewust maken van de voordelen van duurzamer wonen. Hiervoor organiseren we ook verschillende acties, zoals een maandelijkse nieuwsbrief en elke maand een bewonersoverleg. Daarin gaan bewoners aan de slag met het thema ‘elektrisch koken’ en werken een concept uit. Ook hebben we de moskee in de wijk benaderd om aandacht te vragen voor duurzaam wonen. Zo proberen we iedereen te bereiken."


Eerste aardgasvrije wijk

De duurzame woning is 18 september 2021 officieel geopend in een van de proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken, Hagerhof-Oost. "Deze wijk wordt als 1e getransformeerd naar een aardgasvrije wijk door het aanleggen van een middentemperatuur-warmtenet; een blokverwarming voor de hele wijk."


Blijven prikkelen

"Het klinkt wat arrogant, maar veel steden kunnen van ons leren. Een woning midden in de wijk inrichten tot inspiratiewoning is heel concreet. Het spreekt tot de verbeelding en prikkelt de bewustwording. Het maakt duurzaam wonen écht. Een belangrijk aandachtspunt is wel om bezoekers naar de woning te krijgen en ze te blijven prikkelen."


Programma Aardgasvrije Wijken

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werkt RVO samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave.


Meer weten?

 

In opdracht van

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Ook interessant voor u

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Regio-liaison Martine Tragter aan het woord

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers