of 62812 LinkedIn

Bijeenkomst Zon-PV en meervoudig ruimtegebruik

Bijeenkomst Zon-PV en meervoudig ruimtegebruik. Zonne-energie in dichtbevolkte Nederland
RVO 2 reacties

Hoe stimuleer je zonne-energie in een dichtbevolkt land als Nederland, waar ruimte schaars is? Laat u inspireren tijdens de (netwerk) bijeenkomst 'Zon-PV en meervoudig ruimtegebruik' met alle kansen die dubbelfuncties bieden. Deze bijeenkomst is een verdiepingssessie van het webinar op 1 september.

RVO organiseert dit jaar een reeks themabijeenkomsten rondom het lokaal benutten van zonne-energie. Gemeenten zetten steeds meer in op hernieuwbare energie, zoals zonne-energie. Dit zien we ook terug in de RES-conceptplannen. Een uitdaging voor alle plannen is ruimtegebruik. Oplossingen die meervoudig ruimtegebruik ondersteunen staan in Nederland daarom hoog op de agenda. Het webinar is op 1 september van 14:00 tot 15:30 uur. 


Programma

Het programma is een verdiepingssessie op de thema’s gepresenteerd in het webinar. Tijdens de bijeenkomst deelt u kennis en ervaring met andere deelnemers over oplossingen en knelpunten.

  • Plenaire bijeenkomst: Karin Keijzer van RVO geeft een voorzet over meervoudig ruimtegebruik en zonne-energie.
  • 1e verdiepingssessie met Maarten Epema over zonne-energie op de Bomhofs en Sekdoornse Plas in de gemeente Zwolle.
  • 2e verdiepingssessie gewijd aan 2 onderwerpen: zonne-energie langs rijksweg A37 (Okke van Brandwijk, Rijkswaterstaat) en de Twentse Duurzaamheidsroute A35, een zonne-energieproject van de gemeente Enschede (Rene Pruysers van de gemeente Enschede). 

 

Wij streven ernaar van iedere gemeente of organisatie tenminste een deelnemer toegang te bieden. Zijn er bij uw organisatie meer geïnteresseerden? Dan kunnen zij zich aanmelden voor de reservelijst. Dit omdat we een strikt maximum hebben. Wij stellen uw veiligheid voorop. In welke vorm en of deze bijeenkomst doorgaat, is afhankelijk van de coronamaatregelen en RIVM-richtlijnen op dat moment.


Webinar op 1 september 2020

Tijdens dit webinar inspireren wij u met interessante projecten. Wij vertellen u over de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik. Het webinar is afgestemd op provinciale, gemeentelijke en andere ambtenaren die vanuit duurzaamheidsdoelstellingen te maken hebben met de stimulering van zonne-energie. Meer informatie vindt u op Webinar Zon-PV en meervoudig ruimtegebruik.


Meld u nu aan

 

In opdracht van

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 

Ook interessant voor u

Webinar Zon-PV en meervoudig ruimtegebruik

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sabine Lensen (projectadviseur) op
Beste heer of mevrouw Spijker,

Zonnepanelen worden volgens de Nederlandse en Europese regelgeving als elektrische apparaten beschouwd. Dat houdt concreet in dat producenten bij het op de markt brengen van zonnepanelen hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor recycling in de toekomst. Voor meer informatie over de regelgeving voor elektrische en elektronische apparaten, zie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/tools/wet-en-rege …

Meerdere partijen richten zich op het recyclen van zonnepanelen. De organisatie PV CYCLE http://www.pvcycle.org/netherlands/ is een voorbeeld van een organisatie waar producenten van zonnepanelen zich bij kunnen aansluiten. PV CYCLE verzorgt dan de recycling. Producenten betalen een jaarlijkse vergoeding op basis van hun omzet.

Een goede informatiebron voor milieueffecten van zon PV is IEA PVPS task 12, zie https://iea-pvps.org/research-tasks/pv-sustainab …
Zij hebben verschillende publicaties over dit onderwerp uitgegeven.
Door Spijker (n.v.t.) op
Is er ook al onderzoek verricht naar wat er moet gebeuren met al het vrijkomende cadmium, lood en niet afbreekbaar floatglas als zonnepanelen over 20 jaar en langer zijn afgeschreven? Of gaan we een nieuw milieuprobleem creëren?

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.