of 62812 LinkedIn

Amsterdam gaat de uitdaging aan

Amsterdam gaat de uitdaging aan. Groot tekort aan geschikte ouderenwoningen
RVO Reageer

"Het ondersteuningsteam creëerde een goede energie tussen partijen."

Net zoals veel andere Nederlandse gemeenten vergrijst Amsterdam. Hierdoor is er in de toekomst een groot tekort aan geschikte ouderenwoningen. Amsterdam gaat de uitdaging aan. Bij het opstellen van de intentieverklaring voor bouw van deze woningen kreeg de gemeente hulp van het ondersteuningsteam wonen en zorg (OWZ) van RVO. "Dat heeft het proces versneld en kwalitatief geholpen", zegt programmamanager ouderenhuisvesting Andor Kwee.

Voor 2025 moeten er in Amsterdam 2000 nieuwe geclusterde ouderenwoningen komen. Dat doet de gemeente samen met woningbouwverenigingen, zorginstellingen vastgoedbeleggers en enkele bewonersorganisaties. "Passende woningen waar ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen, zijn er - met het oog op de toekomst - veel te weinig." Amsterdam besloot alle betrokken partijen samen te brengen voor de aanpak van de opgave. "Er moest in korte tijd een intentieverklaring komen. Maar we hadden geen idee hoe we die moesten opstellen en wat daarbij kwam kijken", zegt programmamanager Kwee.


Planning en haalbaarheid

De gemeente riep de hulp in van het ondersteuningsteam wonen en zorg (OWZ) van RVO. Dat team helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij vraagstukken over wonen en zorg. "We hadden advies nodig", zegt Kwee. "Vooral op het gebied van planning en inhoud, maar ook over de inrichting van het proces."
Mede op advies van de OWZ-expert ging een projectgroep van de gemeente aan de slag, samen met een klankbordgroep van de externe partijen. "De OWZ-expert hielp bij de afstemming binnen de gemeente", vertelt Kwee. "Ze schreef mee aan de intentieverklaring en heeft bijeenkomsten begeleid. Ze creëerde een goede energie tussen de partijen." Na een half jaar kon de intentieverklaring worden getekend.
OWZ-expert Conny Heemskerk: "Het proces is succesvol verlopen dankzij een vooraf duidelijk en open werkproces, met voldoende tempo. Hierbij is de gedeelde ambitie rap op onderwerp uitgewerkt in concrete, gedragen afspraken. Alle partijen waren in het proces vertegenwoordigd en werkten samen op uitnodiging van de wethouder." Dit werd bekrachtigd met een plan van aanpak in het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam. "De gemeente werkte stimulerend en faciliterend vanuit het besef dat resultaat alleen realiseerbaar is met een goede, gedragen samenwerking."


Behoefte

Kwee is tevreden over de inbreng van de OWZ-expert. "Het aantrekkelijke vind ik dat het team allerlei expertises heeft en dat je je vraag of behoefte kan neerleggen. De gemeente Amsterdam is natuurlijk groot en we hebben veel kennis in huis, maar dit maakte een groot verschil. Ik denk dat dit zeker voor kleinere gemeenten enorm aantrekkelijk is. Ook omdat het OWZ-team ervaring heeft met vergelijkbare opgaven in andere gemeenten."


Meer weten

Meer informatie over het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ)

 

In opdracht van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Ook interessant voor u

Levensloopbestendige woonzorgaccommodatie met SWZ

Zorgerf Berkelland realiseert woonconcept voor mensen met dementie

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.