of 62812 LinkedIn

AKCI-regeling helpt Ermelo bij bouw circulair sportcomplex

AKCI-regeling helpt Ermelo bij bouw circulair sportcomplex
RVO Reageer

Ermelo wil in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal zijn. Ook circulariteit staat hoog in het vaandel. De bouw van een nieuw sportcomplex dat in 2022 zijn deuren moet openen, wordt gezien als een mooie testcase. Om in beeld te krijgen hoe het centrum zo circulair mogelijk kan worden, deed de gemeente een beroep op de subsidie Advies bij Klimaatneutraal en Circulair Inkopen (AKCI).

"Een eerste aanzet om aan de slag te gaan met circulariteit." Zo omschrijft adviseur Michiel Wolbers in het Royal HaskoningDHV-rapport de bouw van het nieuwe sportcomplex in de gemeente met circa 27.000 inwoners. Bij circulariteit is het uitgangspunt dat de grondstoffen voor producten van nu, later opnieuw kunnen worden gebruikt. Hierdoor bestaat er niet of nauwelijks nog afval.
"Zonder de AKCI-regeling van de rijksoverheid zouden de analyse en het advies er niet zijn gekomen," vermoedt hij. "Toen we de opdracht kregen, was er een voorontwerp voor het nieuwe sportcomplex. Dat werd voor ons het uitgangspunt om te bepalen welke kansen er nog waren qua circulariteit.”

 

De gemeente had al duidelijk gemaakt dat het sportcomplex klimaatneutraal moest worden, maar qua circulariteit was er nog geen duidelijk doel bepaald. De focus voor circulariteit kwam daardoor vooral te liggen op de constructie van het gebouw en het gebruik van herbruikbare materialen. Wolbers: "Circulaire kansen hebben we niet benoemd voor de architectuur, vorm en aangezichten van het toekomstige sportcomplex, want die waren al bekend. Maar wel voor onder andere de inrichting, de materialisatie en het meubilair."


Laagdrempelige regeling

Wolbers is enthousiast over de AKCI-regeling, die hij 'laagdrempelig' noemt. "Veel overheden en semi-overheden worstelen met duurzaamheid en circulariteit. Ze willen wel, moeten zo langzamerhand ook, maar weten niet goed hoe. Deze subsidieregeling stimuleert hun om concrete stappen te zetten."
Hij vervolgt: "Ik geef eerlijk toe dat ik persoonlijk het liefst vanaf het eerste moment bij een project betrokken ben, om samen met de architect de circulaire kansen te bespreken. Maar in dit geval was het ook een mooie uitdaging om te kijken hoe je op basis van het voorontwerp het eindresultaat zo circulair mogelijk kunt maken."


Tips

"Er staan veel concrete voorstellen en aanbevelingen in het rapport", stelt Paul van Dorst van OLCO, het adviesbureau dat namens de gemeente het bouwmanagement voor zijn rekening neemt. Zoals:
•    Bespreek de beschreven circulaire kansen in het bouwteam.
•    Maak circulariteit integraal onderdeel van het ontwerp- en realisatieproces.
•    Neem gunningscriteria op het gebied van circulariteit mee in de aanbesteding.

 

Van der Dorst: "Als adviseur en ontwikkelaar van maatschappelijk vastgoed zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om vastgoed zo duurzaam en circulair mogelijk te ontwikkelen. Passend binnen de kaders en bij de ambities van de gemeente en gebruiker. In dit geval moesten aannemers die brood zagen in het project niet alleen hun visie op circulariteit verwoorden, maar ook een top 3 van concrete circulaire maatregelen omschrijven die ze wilden gaan toepassen."

 

Vragen over klimaatneutraal en circulair inkopen?

 

In opdracht van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

Ook interessant voor u

Advies klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)

Circulair bouwen

Hulpmiddelen circulair bouwen

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.