of 60715 LinkedIn

5 partijen bundelen data voor energietransitie

5 partijen bundelen data voor energietransitie. Regionale vertaling in het project VIVET.
RVO Reageer

5 partijen gaan hun data bundelen om de uitvoering en monitoring van de energietransitie beter te faciliteren. Hierdoor hebben zij sneller betrouwbare informatie voor handen. Het gaat om het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), het Kadaster, het Planbureau voor de Leefomgeving en Rijkswaterstaat. Zij ondertekenden op 7 oktober een samenwerkingsoverkeenkomst.

Het initiatief voor de samenwerking komt van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij vroegen de 5 partijen om de krachten te bundelen in het project Verbetering van de InformatieVoorziening voor de EnergieTransitie (VIVET).


Energietransitie krijgt regionale vertaling

In Nederland werken veel partijen samen om de klimaat- en energieafspraken te realiseren. Bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en de daaruit voortvloeiende regionale en lokale initiatieven is voldoende betrouwbare informatie van groot belang. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategieën (RES) en de planning rond aardgasvrije wijken.

Met completere en betrouwbare data kunnen partijen sneller en tegen lagere (zoek)kosten informatie vergaren. Ook zijn ze hiermee sneller en beter in staat om goed onderbouwde besluiten te nemen. Dankzij de samenwerking in het project VIVET krijgt de energietransitie een regionale vertaling.


Publiek samenwerkingsproject

Het VIVET-project loopt tot 2022. Per jaar stellen de partijen een werkprogramma vast. Het komende jaar staat op de agenda om een overzicht te maken van het opgestelde vermogen van wind naar RES-regio. Ook willen de partijen in 2020 een regionaal eenduidig en actueel beeld hebben van bestaande en reeds bekende warmtebronnen. Bovendien komt er een regionale vertaling van de productie van zonnestroom, met een onderscheid tussen grootschalige en kleinschalige productie zoals zonnepanelen op daken van huizen.


Betrouwbare informatie

Ric de Rooij, CIO bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK): "Slim gebruik van data staat hoog op de agenda bij EZK. Het ministerie werkt samen met het CBS in het Departementaal Data Centrum (DDC) om dit te faciliteren. Het VIVET-project is hier een mooi voorbeeld van. Betrouwbare, actuele en uitwisselbare data, zoals die van slimme energiemeters, kunnen bijdragen aan een goede informatievoorziening en uitvoering van de energietransitie."

 

In opdracht van

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.