of 59318 LinkedIn

Zelfbouw in Rotterdam-Zuid

Zelfbouw in Rotterdam-Zuid. Rotterdam-Zuid heeft te maken met een diversiteit aan vraagstukken en problemen, waarvan de effecten vergelijkbaar zijn met die in krimpregio’s.
Over Morgen Reageer

Rotterdam-Zuid heeft te maken met een diversiteit aan vraagstukken en problemen, waarvan de effecten vergelijkbaar zijn met die in krimpregio’s. Eén van de problemen is de grote hoeveelheid goedkope woningen in Zuid. Met het mogelijk maken van onder andere (collectief) particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw) moet de woonvoorraad komende jaren meer gedifferentieerd worden en andere, meer draagkrachtige doelgroepen trekken.

De oorzaak van de hardnekkige sociaaleconomische problemen in Zuid ligt in het verleden: in de jaren ’60 werden in rap tempo woonwijken met goedkope woningen gebouwd om de havenarbeiders te huisvesten. De werkgelegenheid in de havens nam af in de jaren ’90 waardoor de werkloosheid in Zuid hoog is. Ook is er al jaren sprake van selectieve migratie: draagkrachtige bevolkingsgroepen trekken weg uit Zuid. Dit alles leidt tot een stapeling van problematiek met een omvang die on-Nederlands van aard is en dus vraagt om een integrale, langdurige aanpak.

 

Gezamenlijke visie
Om die reden is in 2011 het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) gestart. Hierin hebben diverse partijen, waaronder de gemeente Rotterdam, het rijk, woningcorporaties, scholen en lokale partners, een gedeelde visie neergelegd en zijn zij vanuit die visie aan de slag gegaan om doorbraken te realiseren in Rotterdam-Zuid. Het programma bestaat uit drie pijlers, talentontwikkeling, economische draagkracht en fysieke kwaliteitsverbetering, en kent een looptijd van twintig jaar.


Stimuleren van zelfbouw
Over Morgen verzorgt in opdracht van de gemeente Rotterdam het projectmanagement voor het stimuleren van zelfbouw in Zuid. Leegstaande kavels worden op haalbaarheid onderzocht, geschikte kavels worden bouwrijp gemaakt en vervolgens in de markt gezet. Per jaar moeten op die manier circa 65 nieuwe woningen in Zuid gerealiseerd worden.

 

Contactpersoon:

Mirte van der Vliet
06 41 43 20 07 | mail

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers