of 64740 LinkedIn

Zandzoom Heiloo: oefenen met de Omgevingswet

AfbeeldingVanaf het begin van het jaar ben ik betrokken als gebiedseconoom bij het financieel management voor het project Zandzoom in Heiloo. Ik vind dit om meerdere redenen een interessant en uitdagend project. De belangrijkste reden is het proces met de vele verschillende eigenaren en dat het project in werkwijze vooruit loopt op de nieuwe Omgevingswet.

Ontwikkelgebied Zandzoom

Het project Zandzoom ligt aan de zuidkant van Heiloo, tussen de nieuwbouwlocatie Zuiderloo en de gemeentegrens met Castricum. De plannen voor de ontwikkeling van het gebied gaan inmiddels ver terug. In 2005 is al een bestemmingsplan met uit te werken woonbestemming vastgesteld. Voordat er serieus met de ontwikkeling gestart kon worden, brak in 2008 de crisis uit. De beoogde ontwikkelstrategie, gebaseerd op een actief grondbeleid, werd door de gemeente Heiloo gestopt. De gemeente had toen al een aantal grondposities ingenomen, maar ging dus geen verdere grondaankopen doen.

 

Tafel van Zandzoom vertegenwoordigd de eigenaren

Maar hoe kom je, op basis van faciliterend grondbeleid, tot samenwerking in een gebied waar, op dat moment, circa 100 verschillende grondeigenaren aanwezig waren? Mede door betrokkenheid van het Expertteam Versnellen en Proeftuinen is de Tafel van Zandzoom in het leven geroepen. Het plangebied Zandzoom is opgedeeld in een vijftal kamers en elke kamer wordt aan de Tafel vertegenwoordigd door één van de eigenaren. Vervolgens is de Tafel uitgedaagd om met plannen te komen. Deze plannen moeten worden gedragen door de eigenaren binnen de kamer. De door de gemeente vastgestelde Kadernota geeft de kaders aan voor de uitwerking van de stedenbouwkundige plannen. De Tafel wordt daarbij ondersteund door een onafhankelijke voorzitter en rekenmeester.

 

Gemeente stelt de kaders maar ontwikkelplan komt van de markt

Het proces aan de Tafel van Zandzoom loopt eigenlijk al vooruit op de Omgevingswet. De gemeente stelt de kaders, maar het ontwikkelplan wordt door de markt gemaakt. Samen met de projectleider bepaalden we de financiële strategie voor het project en hebben we de exploitatieplanberekening opgezet. De eigenaren werken onderling samen om tot een sluitende berekening te komen. Daarnaast hebben we voor de gemeente inzicht gebracht in de risico’s die samenhangen met het project en het gemeentelijke kostenverhaal en hoe deze beheerst kunnen worden.

 

Over Morgen heeft veel ervaring met de advisering van gemeenten inzake kostenverhaal bij faciliterend grondbeleid en het tot stand brengen van samenwerking. Wij kunnen zowel de gemeentelijke belangen en risico’s goed inschatten, maar snappen ook de businesscase van de grondeigenaar of ontwikkelaar. Dit helpt goed om onderling begrip te creëren en te zoeken naar win-win situaties.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers