of 58952 LinkedIn

Van Klimaatakkoord naar de Transitievisie Warmte: startblok voor een aardgasvrije gemeente

AfbeeldingIn 2021 moet elke gemeente een transitievisie warmte hebben opgesteld. In het klimaatakkoord staat daarover het volgende: 

Gemeenten zullen uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen waarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd.

Een tijdspad voor het verduurzamen van wijken dus, zodat iedereen weet wanneer zijn wijk aan de beurt is. Maar hoe kom je tot zo’n tijdspad, wie neem je daarin mee, en hoe zorg je ervoor dat je vervolgens ook écht aan de slag gaat? De onderhandelaars van het akkoord gaan die vragen de komende maanden beantwoorden.

 

Wil jij je alvast oriënteren op de transitievisie warmte? Wij hebben vanwege onze ervaring met het opstellen warmtevisies een goed beeld van de invulling.

 

Meer dan een vlekkenplan

De tijd dat een vlekkenplan voldoende was is voorbij. Zo’n vlekkenplan, waarin je aangeeft in welke wijk welke oplossing het meest kansrijk is, geeft een mooi eerste inzicht. Het Rijk wil gemeenten daarmee gaan helpen door een leidraad op te stellen. Maar om tot een concreet tijdspad voor je wijken te komen, dat gedragen wordt door je stakeholders, is een intensief gezamenlijk traject nodig.

 

Samen optrekken is cruciaal

Je wilt als gemeente een transitievisie warmte maken die gedragen wordt door stakeholders. Waarom? Je hebt de woningcorporaties de komende jaren nodig als startmotor, zij hebben dus een belangrijke stem in de prioritering van wijken. Je wilt onnodige vervanging van gasnetten of verzwaring van elektriciteitsnetten voorkomen, dus je moet de netbeheerder betrekken. Je wilt de warmtevraag in de wijk afstemmen met het warmteaanbod in de regio. Je wilt dat huurders, woningeigenaren en bedrijven in de eerste wijken snappen dat hun wijk niet lukraak gekozen is. En je wilt je eigen organisatie betrekken, want ook planningen op het gebied van riolering, woningbouw, openbare ruimte en zelfs in het sociale domein kunnen kansen bieden voor een integrale aanpak in een wijk. Door je partners vanaf het begin te betrekken bij de transitievisie voorkom je tegenstand en versnel je het proces. En in de praktijk is deze nieuwe manier van samenwerken bovenal leuk en leerzaam!

 

Een gedragen visie vraagt commitment en geduld

Hoe kom je dan samen tot dat tijdspad? Door bij elkaar te komen en samen inzicht en kennis op te bouwen over de oplossingen voor jouw stad of dorp. Door transparant te zijn en alle belangen en pijnpunten op tafel te leggen. Door bij collega’s en bestuurders commitment te vinden om écht werk te maken van de warmtetransitie. En vooral door geduld te hebben. Opschrijven in welke wijk(en) je gaat beginnen is voor alle partijen een grote stap, want op papier worden keuzes definitief. Neem hier dus de tijd voor en wees kritisch, zodat je met een goede onderbouwing de wijken in gaat.

 

Van visie naar programmatische aanpak

Mooi, een gedragen transitievisie, met een tijdspad voor de wijken. En dan? Wat we moeten voorkomen is dat de transitievisie een verplicht nummertje is dat in de la belandt. Het is daarom goed dat in het klimaatakkoord staat dat er op wijkniveau uitvoeringsplannen moeten worden opgesteld. Maar een hele gemeente aardgasvrij maken, daar komen ook wijkoverstijgende onderwerpen bij kijken. Iedereen moet bijvoorbeeld gaan isoleren, er moet financiering komen, er moeten warmtenetten worden ontwikkeld en in alle wijken moeten we het gesprek aangaan met de bewoners. Een programmatische aanpak, waarin zowel de eerste projecten op wijkniveau als dit soort wijkoverstijgende thema’s een plek krijgen, is onmisbaar. Op die manier borg je dat je na het opstellen van je transitievisie warmte ook aan de uitvoering begint.

 

Wil je meer weten over de transitievisie warmte en onze aanpak, of wil je samen met je partners aan de slag? Bekijk onze brochure en cases of neem contact met ons op.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers