of 61441 LinkedIn

Uitstel Omgevingswet zet ons op scherp

Uitstel Omgevingswet zet ons op scherp. Want uitstel is geen reden om achterover te leunen
Over Morgen 1 reactie

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Reden is onder andere het coronavirus, maar er spelen meer zaken. Bij Over Morgen blijven we – samen met onze opdrachtgevers- onverminderd hard werken aan deze belangrijke wet. Want uitstel is geen reden om achterover te leunen.

De implementatie van de Omgevingswet vraagt meer tijd dan verwacht. Deze week werd bekend dat de inwerkintredingsdatum van 1 januari 2021 is losgelaten. Minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen informeerde de Tweede Kamer hierover. Bij Over Morgen hielden we het nieuws hierover uiteraard vol belangstelling in de gaten.

 

Wij zien in de dagelijkse praktijk dat er ondanks de coronacrisis nog hard wordt gewerkt aan de implementatie van de wet. Daar werken we zelf ook hard aan. De Minister verwacht toch dat de coronamaatregelen invloed hebben op zorgvuldige implementatie van de Omgevingswet. Daarom hakt zij nu de knoop door.

Worsteling

Met de Omgevingswet bundelt de Rijksoverheid een fors pakket met wetgeving, Algemene maatregelen van Bestuur en ministeriële regelingen voor de fysieke leefomgeving. Het resultaat is een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Dit is een immense operatie die om zorgvuldigheid vraagt.

 

De Minister van Milieu en Wonen heeft geconstateerd dat decentrale overheden momenteel worstelen met de zorgvuldige manier van implementeren van de wet. Ondanks de worsteling waarmee ambtelijke organisaties kampen, spreekt zij de waardering uit voor de creatieve manier waarop ambtenaren, wethouders, ICT-beheerders en ook maatschappelijk organisaties doorgaan met het werk. Wij onderstrepen dit van harte. Ook de gemeenten waarvoor wij werken, trekken er momenteel heel hard aan om alle voorwaarden voor elkaar te krijgen.

Digitale zaken niet op orde

Naast dat het verschrikkelijke coronavirus aanleiding geeft tot andere prioriteiten, is ook het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet ready to use. Het DSO wordt de plek waar iedere inwoner kan zien waarvoor wel en waarvoor geen vergunning nodig is in een bepaald gebied. Uit de brief van de minister blijkt dat op voor dit platform nog een groot aantal stappen gezet moet worden. De Omgevingswet kan alleen in werking treden als het DSO op orde is.

Juist doorgaan

De afgelopen weken is iets onvoorziens gebeurd in de maatschappij. Het improvisatievermogen wat daar uit voortvloeit is noemenswaardig. Gemeenten waarmee wij samenwerken schakelen snel. Overleggen om te komen tot een omgevingsvisie gaan digitaal. Participatie doen we zoveel mogelijk online. Daardoor voelen wij ons bij Over Morgen zich gesterkt om samen met alle partners door te gaan.

Niet achterover leunen

Uitstel is voor ons zeker geen aanleiding om achterover te leunen. De Omgevingswet komt er hoe dan ook aan, omdat het nodig is. Juist in deze tijd kunnen we energie steken in hoe we de leefomgeving meer centraal zetten en ruimte bieden aan lokaal maatwerk. De nieuwe datum voor inwerkingtreding zal na overleg met de decentrale overheden nader bekend worden gemaakt. Wij staan op scherp en zorgen er intussen voor dat onze opdrachtgevers er klaar voor zijn.

Vragen of meer informatie over de Omgevingswet? Neem contact met ons op of kijk hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P.Pluim op
Prima dat uitstel! Dat geeft de mooie kans om die ontwerp-Omgevingswet c.a. te heroverwegen. Met uitzondering van de doordrammige Haagse rijksambtenaren en de VNG, is niemand gelukkig met die wet. De gemeenten kunnen het niet aan en de burgers snappen het niet. Weg met dat digitale monster. Bezin, eer zij begint!

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers