of 58952 LinkedIn

Toekomstbestendig bouwen: ruimte is niet schaars

Ruimte is schaars, zo leerde ik in mijn opleiding tot planoloog in Nijmegen. Ook in beleidsnota’s van Rijk, provincies en gemeenten werd steeds benadrukt dat ruimte in Nederland schaars is.

Best wel gek dat dit motto zo lang stand heeft kunnen houden. Het is in mijn ogen verhullend taalgebruik. De hoeveelheid ruimte is min of meer een vast gegeven. Daarnaast is de afgelopen eeuwen de hoeveelheid ruimte toegenomen door de vele inpolderingen. Ook met de Markerwadden en de zandmotor bij Hoek van Holland creëren we nieuwe ruimte.

 

Achter het motto ‘ruimte is schaars’ zit de blik van de stedeling die de groene ruimte wil open houden dan wel de wens van het agrarisch platteland dat de stedeling niet te ver moet oprukken. Het is een normatieve stellingname die het denken heeft vervuild over waar ons vak echt over zou moeten gaan: het wegen van belangen om tot de optimale inrichting van Nederland te komen. Een fascinerend vak dat nooit in staat zal zijn ‘het antwoord’ te geven.

 

Begrijp me niet verkeerd, de keuze voor (gebundelde) (de)concentratie die direct is ingegeven door het motto “ruimte is schaars” heeft zonder meer bijgedragen aan een een leefbaar en bereikbaar Nederland.

 

De druk op de ruimte neemt verder toe: 1 miljoen te bouwen woningen, de energietransitie, klimaatadaptatie, hervormingen in de agrarische sector, nieuwe vormen van mobiliteit met ongewisse uitkomsten. Door vast te houden aan het motto “ruimte is schaars” beperken we de ruimte voor oplossingen en gebeurt Nederland mogelijk wat het Groene Hart ook is overkomen. In tal van nota’s goed beschermd, maar door het ontkennen van de maatschappelijk realiteit en economische en maatschappelijke dynamiek hebben we het vollopen van het Groene Hart lange tijd ontkend. Alleen door de opgaven recht in de ogen te kijken kunnen we kiezen voor kwaliteit. Het motto “ruimte is schaars” leidt tot blikvernauwing. We beperken de ruimte voor oplossingen als we ontkennen dat het gaat om het optimaal benutten van de beschikbare ruimte.

 

En ja, natuurlijk blijven we van sommige stukjes Nederland gewoon af. Maar verder zie ik vooral de beschikbare  ruimte …. laten we die ruimte omarmen, niet uit gemakzucht, maar omdat we allen zo kunnen werken aan de duurzame toekomst van Nederland.

 

Ruimte is niet schaars.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers