of 65101 LinkedIn

Toekomstbestendig bouwen: hoe wonen en leven we over 20 jaar?

De ontwikkelingen in onze leefomgeving kunnen we aan de hand van data inzichtelijk maken. Dit biedt ons de mogelijkheid om te analyseren wat er speelt en hoe we met onze blik vooruit kunnen bouwen. Wij hebben in de paper ‘Toekomstbestendig bouwen: hoe wonen en leven we over 20 jaar’ een eerste schets gemaakt van de aandachtspunten van 3 type ontwikkelingen. In ons kleine land bestaan grote verschillen in demografische ontwikkelingen en dus vraag naar woningen. De prognoses tot 2040 van het Planbureau voor de leefomgeving tonen variaties. In onderstaande datavisualisatie is te zien dat er grofweg 3 type ontwikkelingen in de woningbouwopgave zijn; krimp, business as usual en groei. Een startpunt voor maatwerk op lokaal niveau.

(lees verder onder de kaart)

 

De woningbouwopgave heeft lokaal verschillende aandachtspunten

Los van de verschillende woningbouwopgave hebben alle dorpen en steden dezelfde opgave, namelijk voorbereiden op een duurzame toekomst. Door werk te maken van de leefbare stad, elektrisch vervoer, duurzame elektriciteit en duurzame warmtebronnen, een vitaal platteland, circulair bouwen en inclusieve samenleving. Het lijkt ingewikkeld. Maar feitelijk bieden deze opgaven voor elk dorp, buurt of stad de kans om te investeren in een betere leefomgeving.

 

Toekomstbestendig bouwen begint nu

Het is tijd om te werken aan een duurzame toekomst. We hebben behoefte om wonen in alle variaties serieus te nemen en met elkaar te combineren. Hiervoor is het nodig om anticyclisch te investeren. Toekomstbestendig bouwen is nadenken over hoe we over 50 jaar willen wonen en leven. In een leefomgeving die gezond, groen en energieneutraal is of zelf duurzame energie oplevert. Voor iedere type ontwikkeling in de woningbouwopgave liggen hier verschillende kansen, uitdagingen en verbindingen.

 

Lees de volledige paper ‘Toekomstbestendig bouwen: hoe leven we over 20 jaar’ op Binnenlands Bestuur hier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Boris op
Goh...wat een visie...Ik moest heel hard lachen, want dit is natuurlijk 1 grote open deur leidend naar een (altijd duurzame, want overal toepasbare) glazen bol. Tot ik besefte dat dit weer veel centjes heeft gekost.
Door Spijker (n.v.t.) op
Ga dit verhaal maar eens vertellen bij Overheden, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties.
De Overheden werken over het algemeen nog met woonideeën uit de tachtiger jaren en komen niet veel verder dan de bouw van eengezinswoningen. Veel bouwbedrijven werken nog met verouderde bouwmethoden, hebben hoge faalkosten en zijn nog blijven hangen in de crisisjaren en woningbouwbedrijven zijn zelfs in staat (en in de gelegenheid) om hun bouwgrond tegen woekerprijzen te verkopen aan particuliere bedrijven en ontwikkelaars. Zie hier het resultaat van meer dan tien jaar falend woningbouwbeleid.
Door Hsl (gepensioneerd ambtenaar/docent) op
Laten wij er dan ook eens aan denken dat alle woningen op het zuiden gericht worden en de daken optimaal op de zon gericht, een punt dat bij het ontwerpen van wijken telkens wordt genegeerd.
Dit laatste omdat bij de planning van een nieuwbouwwijk iedere meter grond geld moet opbrengen.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers