of 64003 LinkedIn

Subsidie Volkshuisvestingsfonds

Subsidie Volkshuisvestingsfonds. Herstructurering van kwetsbare gebieden. Ondersteuning bij de subsidieaanvragen
Over Morgen Reageer

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft € 413 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds toegekend aan gemeenten en regio’s voor de herstructurering van kwetsbare gebieden. We zijn er trots op dat we hebben bijgedragen aan ruim 25% van het totale subsidiebedrag.

Het gaat om een impuls voor particuliere woningen en de openbare ruimte in de komende tien jaar. De neerwaartse spiraal in die wijken moet worden doorbroken door investeringen in verduurzaming, ventilatie, constructie en toegankelijkheid van woningen. Het gaat hier om kwetsbare huishoudens die hiervoor de middelen niet hebben.

Bobby Ferdinand Michiels: “Over Morgen en Arcadis Netherlands hebben verschillende gemeenten en regio’s in Zuid-Nederland ondersteund bij de subsidieaanvragen. Uiteraard zeer jammer dat een deel van de aanvragen niet is gehonoreerd door de enorme belangstelling. Hopelijk komt er een vervolg vanuit het Rijk.” 

Afbeelding

Er is subsidie toegekend voor 20 aanvragen. Het gaat hier om 33 deelplannen met in totaal bijna 22.000 woningen. Per woning kan het om enorme investeringen gaan. Voor energiebesparende maatregelen moet je al denken aan een investeringssom van € 20.000.

 

Samen met jou werken we graag aan het toekomstbestendig maken van jouw wijk. Neem contact op met Ferdinand: ferdinand.michiels@overmorgen.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers