of 61441 LinkedIn

Steun in de rug bij aardgasvrij bouwen

Sinds 1 juli mag nieuwbouw niet meer op aardgas aangesloten worden. Voor veel gemeenten een zegen, want de bestaande bouw van het gas afhalen is al een enorme opgave. Door gelijktijdig nieuwbouw nog aan te sluiten is dweilen met de kraan open.

Bij de meeste ontwikkelaars is er begrip voor de situatie. Want ook zij zien dat aardgas geen duurzame en toekomstbestendige optie is. Bovendien is nieuwbouw goed geschikt voor schonere warmteopties. De uitvoering blijkt voor sommige ontwikkelaars echter nog een heikel punt.

 

Heel logisch, want er spelen veel uitdagingen bij de keuze van de techniek, het proces en nieuwe samenwerkingsvormen. Ontwikkelaars kampen met diverse vragen: welke oplossing past het beste bij mijn project? Hoe worden de meerkosten gefinancierd? Welke rol heb ik in het aardgasvrij maken van mijn project?

 

In deze blog presenteer ik drie tips om ontwikkelaars een steun in de rug te geven:

 

1. Denk goed na over welke warmteoptie past bij jouw project

 

Er zijn veel factoren die meebepalen wat de beste oplossing is voor jouw project. Denk hierbij aan objectieve eigenschappen zoals gebouwfuncties en schaal. Maar het gaat ook om wat jij belangrijk vindt, zoals ruimtegebruik, duurzaamheid en je rol als ontwikkelaar in het project. Denk goed na over deze factoren, want de meest geschikte oplossing is hiervan afhankelijk.

 

2. Prestatiegericht aanbesteden – besteed niet de concrete techniek aan, maar de behoefte voor je project

 

Kennis over de kansrijke warmteopties en het afwegingskader is natuurlijk belangrijk. Maar het verzorgen van de warmteoptie is niet per se jouw rol. De keuze maken voor een techniek dus ook niet. Bij prestatiegericht aanbesteden stel je slimme voorwaarden, zodat de markt de beste oplossing kan aanbieden. Selecteer daarbij een beperkt aantal goed meetbare prestaties (KPI’s) en vraag om monitoring van het systeem vanaf dag 1.

 

3. Werk samen met andere partijen in grotere gebiedsontwikkelingen

 

Bij grotere nieuwbouwopgaven waar ook andere ontwikkelaars en gebouweigenaren actief zijn, is samenwerking essentieel. Hoe groter de nieuwbouwopgave, hoe interessanter een collectieve oplossing kan zijn. Dat vraagt echter om afstemming. Tussen ontwikkelaars, maar ook met energiepartijen en de gemeente. Samen kun je helderheid scheppen over capaciteit, risico’s, volloopscenario’s, financiering en exploitatie van de oplossing.

 


Over Morgen heeft al bij diverse projecten – groot en klein – ondersteuning geboden. Zowel op inhoudelijk gebied als bij de procesbegeleiding. Wij geven graag een steuntje in de rug om uw project duurzaam en toekomstbestendig te realiseren.


Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers