of 59250 LinkedIn

Ruimtelijke ordening: de tijd van strepen en pijlen is voorbij

Ruimtelijke ordening is een vak met vele gezichten. Het raakt aan ontwerpen, financiën, programma’s, wetten en instrumenten, processen, et cetera. Los van de vraag bij welke invalshoek u zich het meeste thuis voelt, voor mij is het ook altijd een dienstbaar vak geweest. Het gaat om het oprechte streven de samenleving tot dienst te zijn.  Het wegen van belangen in tijd en ruimte om daarmee tot de juiste keuzes te komen. Daarmee is het zeker geen neutrale bezigheid. Integendeel, de te wegen belangen en te maken keuzes zijn bij uitstek politiek geladen.

AfbeeldingMet mij is een hele generatie planners opgeleid die vooral tot doel had tot juiste ruimtelijke keuzes te komen. De “waar”-vraag staat daarbij voorop. Dus waar gaan we wonen, werken, recreëren, hoe verplaatsen we ons en hoe laten we ons water stromen. Meestal leidde dat tot plannen met veel tekst en enkele bijbehorende kaarten waarop met vlekken, sterren, grenzen, pijlen en strepen werd aangegeven wat waar ging of mocht gebeuren. Niks mis mee hoor! Wereldwijd zijn we gidsland als het gaat om het antwoord op de vraag hoe je een dichtbevolkte delta leefbaar inricht.

 

Maar, regionale uitzonderingen daargelaten,  die tijd is voorbij. Ons land is af. Althans, als het om de pijlen en vlekken gaat. Ook in groeiregio’s weten we ongeveer wel waar we nieuw programma willen toevoegen. We weten ook wel waar we willen herstructureren (als de middelen er zijn) en we leggen nu eenmaal niet veel nieuwe hoofdinfrastructuur meer aan.

 

Zwartkijkers denken daarom dat de rol van RO is uitgespeeld. Ik zie dat anders. Ik denk zelfs dat we aan de vooravond van een revival staan. Alleen zullen we ons moeten bezinnen op de vraag hoe we weer een dienstbare RO kunnen worden. We zullen eraan moeten wennen dat we de wereld niet meer plannen met pijlen en vlekken. Maar zeg nou zelf, hoe spannend was dat nou helemaal?

 

Veel lastiger is het om te bedenken hoe je in krimpregio’s de bereikbaarheid van voorzieningen  overeind houdt. Hoe je in wijken en steden zorg en wonen en voorzieningen op een slimme manier combineert die aansluit bij de behoeften van de gebruikers. Of hoe je de energietransitie met kwaliteit in een ruimtelijk ontwerp vertaalt. Of hoe je initiatieven van derden een slag verder brengt. Hoe je braakliggende terreinen weer betekenis geeft. Dat zijn opgaven waar ik veel meer inspiratie uit haal.

 

RO 2.0 is de dienstbare RO die het niet langer moet hebben van het vermogen vlekken op kaarten te zetten, maar van het vermogen dienstbaar te zijn aan de maatschappelijke opgaven die zich aandienen. Dat vereist steeds opnieuw goed kijken, het vermogen te schakelen in de tijd, tussen domeinen en schaalniveaus. Het is minder grijpbaar, minder eendimensionaal, maar intellectueel wordt het werk uitdagender dan ooit tevoren. Ik heb er zin in!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers