of 65101 LinkedIn

Risicomanagement: een ode aan de Scrum Master

AfbeeldingTijdens de crisisjaren zaten we meer post-its te plakken dan problemen op te lossen. Scrum Masters verleidden ons tot talloze sessies in het kader van risicomanagement. Begrijp me niet verkeerd, het is goed om aandachtig risico’s en kansen in kaart te brengen. Maar laten we eerlijk zijn: eigenlijk hadden we die risico’s niet op dat moment in kaart moeten brengen, maar al veel eerder. Dat moet bij een volgende crisis anders. Daarom een ode aan de Scrum Master bij risicosessies.

Dat risicomanagement nu niet in de schijnwerpers staat, is niet zo’n vreemde gedachte. Het zijn momenteel goede tijden voor de grond- en vastgoedontwikkeling. Er is een grote vraag naar bouwgrond om bijvoorbeeld woningen te realiseren, om te voorzien aan de behoefte. Uitgifte van bouwkavels is op dit moment geen issue. Zowel in de grote steden als kleinere plaatsen wordt er weer volop gebouwd. De risico’s bij gebiedsontwikkeling lijken daarmee kleiner te zijn dan enkele jaren geleden. Maar juist in tijden van voorspoed is het wenselijk om risico’s en kansen helder in beeld te hebben. Wij helpen opdrachtgevers hierbij en geven advies over het kwantificeren en beheersen van risico’s en kansen. 

            We moeten er waakzaam op zijn dat we bij een volgende crisis de risico’s wel op tijd in beeld hebben gebracht. Anticyclisch denken noemen we dat.

 

Risicomanagement zien wij binnen Over Morgen als een cyclisch proces, bestaande uit verschillende stappen. We organiseren eerst een kansen- en risicosessie. Daarmee wordt een project vanuit een aantal invalshoeken beschouwd: politiek/bestuurlijk, financieel/economisch, juridisch/wettelijk, technisch, organisatorisch, geografisch/ruimtelijk en maatschappelijk.


Belangrijk daarbij is om alle stakeholders van het project hierbij de betrekken. Wat voor de één een risico is, kan voor de ander een kans zijn. Vervolgens is het zaak om risico’s te prioriteren en beheersmaatregelen te formuleren. Het is hierbij van belang om een verantwoordelijke aan te wijzen. Op die manier worden beheersmaatregelen geïmplementeerd in de organisatie en verdwijnen deze niet in de welbekende bureaulade. Tot slot zullen de beheersmaatregelen na enige tijd geëvalueerd worden (heeft het effect gehad?) en zal de risicosessie moeten worden herhaald (zijn er nieuwe risico’s in beeld?).


Kortom, het kan geen kwaad om periodiek nog eens na te denken over de risico’s in tijden van hoogconjunctuur. Een appeltje voor de dorst is stiekem toch fijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers