of 59318 LinkedIn

Regeling Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Regeling Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. De Rijksoverheid stelt 85 miljoen euro beschikbaar via deze regeling voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken.
Over Morgen Reageer

De Rijksoverheid stelt 85 miljoen euro beschikbaar via de regeling Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije Wijken voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Tot 1 juli a.s. kunnen er voorstellen worden ingediend. Daarnaast stelt het Rijk 5 miljoen euro beschikbaar aan de VNG om een nationaal kennisprogramma op te zetten. Gemeenten die hieraan mee doen spelen zich in de kijker voor budgetten die de komende jaren beschikbaar komen.

Het geld is bedoeld voor het sluiten van de businesscase en het onrendabele deel van de investeringen die nodig zijn om een bestaande wijk aardgasvrij te maken, waarbij geldt dat de businesscase op termijn wel zelfstandig maatschappelijk rendabel moet zijn.

 

Nog indienen dit jaar?
Om nog voor dit jaar een reële kans te maken, dient er in ieder geval al wel een haalbaarheidsstudie en het liefst al een warmteplan te liggen. Hieruit wordt duidelijk wat het voorkeursalternatief is voor aardgas per wijk. Maar ook dient al het gesprek opgestart te zijn met de bewoners en andere stakeholders. Dit zijn forse eisen. Een zorgvuldig proces gaat naar onze mening boven snelheid. Mocht de tijdspanne te kort zijn om tot een zorgvuldige indiening te komen, dan is ons advies om in te dienen voor volgend jaar. In dat geval adviseren wij om het project al wel aan te melden voor het Kennisprogramma Aardgasvrije Wijken van de VNG. Het project staat dan meteen op de longlist voor volgend jaar. Wij helpen je hier graag mee.

Om tot een succesvolle indiening te komen, moeten er volgens ons drie stappen doorlopen worden door de gemeente en betrokken partijen. Wij lichten deze stappen graag toe in deze brochure.

 

Wij werken op het snijvlak van de energietransitie en duurzame gebiedsontwikkeling. Door deze combinatie zijn wij goed onderlegd om gemeenten te ondersteunen bij deze subsidieaanvraag dit jaar en komende jaren.

 

Contactpersoon:

Ron de Graaf: 06 1596 1322 | mail

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers