of 58952 LinkedIn

Over Morgen

Wij zijn Over Morgen, wij werken als team aan oplossingen voor Over Morgen. Ons werkveld van ruimtelijke ontwikkeling is divers en onze aanpak altijd anders. Omdat deze tijd dat vraagt. We moeten antwoorden geven op vragen die we onszelf nog niet eerder gesteld hebben. Wat willen woonconsumenten eigenlijk? Wat doen we met onze kleinere budgetten nog wel en wat niet meer? Hoe betrekken we de omgeving bij een project? Hoe krijgen we onze grondposities toch tot ontwikkeling?

Wij durven met een frisse blik te kijken en zien kansen waar veel anderen bedreigingen ervaren. Wij geloven dat ruimtelijke ontwikkelingen alleen succesvol kunnen zijn als eindgebruikers centraal staan. Of het nu gaat om elektrisch rijden in Den Haag, over het verbouwen van vriesgebouwen of over het her ontwikkelen van oude wijken.

 

Wij zijn een adviesbureau in de ruimtelijke ontwikkeling voor gemeenten, provincies, rijksoverheid, woningcorporaties en marktpartijen. Onze 30 collega’s onderscheiden zich op de volgende vakgebieden: 

 • Project- en procesmanagement
 • Gebiedseconomie
 • Juridica
 • Gebiedscommunicatie en marketing
 • Virtual Reality modellen en participatie platformen

 

Wij hebben veel kennis en expertise over: 

 • Participatie
 • Vraaggericht ontwikkelen
 • Duurzaamheid
 • Nieuwe verdienmodellen

 

Verbinden is een belangrijke kernwaarde van Over Morgen. Wij geloven dat het verbinden van mensen en kennis leidt tot meerwaarde voor alle partijen. Vanuit deze gedachte zijn wij partner van Binnenlands Bestuur.

Kennis maken met  Over Morgen? Kijk dan eens op onze website overmorgen.nl, lees onze interessante blogs en bekijk ons initiatief De Nieuwe Voorhoede.

 • Bang voor natte voeten? Anticipeer op autonoom vervoer!

  Reageer

  Nederland bereidt zich voor op de gevolgen van klimaatverandering. Dat moet ook, want uit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid regen in piekbuien sneller toeneemt dan tot nu toe is aangenomen. Vooral in een stedelijke omgeving met veel verharding is het lastig om de waterafvoer van piekbuien geleidelijk op te vangen. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie eist dan ook van gemeenten dat zij een stresstest doen om de knelpunten bij o.a. wateroverlast in beeld te brengen.

 • Meerdere wegen naar een aardgasvrij Nederland. De één is tegen warmtenetten en voor elektrische oplossingen, de ander juist andersom.

  Meerdere wegen naar een aardgasvrij Nederland

  Reageer

  Het is een veelgehoorde tegenstelling: de één is tegen warmtenetten en voor elektrische oplossingen, de ander juist andersom. Zo noemde de heer Patrick Lammers, CEO van Essent, op 11 september 2017 in het Financieel Dagblad dat er in de energietransitie geen plaats is voor warmtenetten en dat we moeten mikken op elektrische warmteoplossingen.

 • Een frisse start: inspiratiesessie voor Omgevingsdienst de Vallei

  Reageer

  AfbeeldingAfgelopen week organiseerde Omgevingsdienst De Vallei haar nieuwjaarsbijeenkomst in het teken van de nieuwe Omgevingswet. Co Verdaas  verzorgde een vlammende inspiratiesessie over de impact die de nieuwe wet gaat hebben op de inrichting van ons land. Een werkveld waar medewerkers van Omgevingsdiensten dagelijks mee bezig zijn.

 • Klantcafé Omgevingswet, je had er bij moeten zijn

  Reageer

  Er is een stille revolutie gaande in de Nederlandse ruimtelijke ordening. Plannen worden meer integraal en flexibel en initiatieven vanuit de samenleving krijgen steeds meer kans. Ambtenaren worden klaargestoomd om deze revolutie vorm te geven. Het denken in de geest van de Omgevingswet vraagt immers om een ambtenaar nieuwe stijl; vanuit een open houding zoeken naar een gemeenschappelijk belang. Nu is het tijd voor de volgende stap. Raadsleden en inwoners, grijp je kans!

 • Kansen door de nieuwe Woningwet

  Reageer

  AfbeeldingMet de komst van de nieuwe Woningwet zijn de spelregels voor woningcorporaties veranderd. Ik wilde wel eens weten wat dat betekent voor het werken aan vitale wijken. Ruim twintig gesprekken verder, bij corporaties verspreid over het land, kan ik niet anders concluderen dan dat het werken aan vitale wijken tot stilstand dreigt te komen.

 • Frisse blik noodzakelijk bij kostenverhaal

  Reageer

  Wetgeving buitelt momenteel over elkaar heen. Ook wat betreft gemeentelijk kostenverhaal. Waar het bij kostenverhaal steeds om gaat is dat de gemeente verplicht is om haar kosten te verhalen die zij maakt om bouwplannen mogelijk te maken voor initiatiefnemers. Echter, het begrip “bouwplan mogelijk maken” is nog al eens aan wetswijzigingen onderhevig.

 • Gebiedsontwikkeling is een feestje!

  Reageer

  Gebiedsontwikkeling is een term die wat mij betreft in een lang rijtje containerbegrippen geschaard kan worden en geen mens feitelijk meer wat zegt. Te breed om iets te duiden. Te ingeburgerd om niet meer te gebruiken. Pogingen om er toch nog wat van te maken (nieuwe stijl, organisch) ten spijt.

 • Waardengerichte dialoog: zonder wrijving geen glans

  1 reactie

  U kent het vast wel, die bijeenkomsten waarin de sfeer uitstekend was en iedereen aardig voor elkaar. Fijn gevoel gaf dat na afloop. We hebben elkaar goed vastgehouden en de onderlinge band is weer versterkt. Een mooi resultaat. Helaas komen we even vaak tegen dat een dag later een opdrachtgever dan zegt: “de sfeer was goed maar de uitkomst zo nietszeggend”. Daarmee is niet gezegd dat bijeenkomsten die in een goede sfeer verlopen altijd nietszeggend eindigen, maar wel dat je voor echte dialoog bereid moet zijn wrijving toe te staan. In een echt strategisch gesprek gaat het ergens over en mogen invalshoeken botsen en schuren. Graag zelfs, want zonder wrijving is er geen glans.

 • Energieakkoord, miljoenennota en ruimtelijke ontwikkeling

  1 reactie

  De afgelopen twee weken hebben we kennis mogen nemen van het energieakkoord en van de miljoenennota. Ik constateer dat beiden de nieuwe realiteit bevestigen en dat er mooie, duurzame kansen liggen voor onze “participatiesamenleving”.

 • Ongekende mogelijkheden met de crisis- en herstelwet

  1 reactie

  De laatste tijd zijn wij druk bezig de mogelijkheden te verkennen van de Crisis- en herstelwet (Chw) voor projecten van onze opdrachtgevers en onze collega’s binnen Over Morgen. Een activiteit die tot dusver interessante mogelijkheden heeft opgeleverd. De verkenning is des te meer de moeite waard omdat de Crisis- en herstelwet per 25 april permanent is geworden en veel elementen worden opgenomen in de nieuwe Omgevingswet.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers