of 61043 LinkedIn

Ontwikkeling laadinfrastructuur gemeenten

Ontwikkeling laadinfrastructuur gemeenten. Juiste communicatie en participatie van inwoners essentieel.
Over Morgen Reageer

Juiste communicatie en participatie van inwoners essentieel.

De energietransitie is een van de belangrijkste opgaven van deze tijd. De Nederlandse overheid zet daarom in om de CO2 uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. In 2050 moet de CO2 uitstoot met 95% zijn gedaald. Het verduurzamen van onze mobiliteit is een belangrijk onderdeel uit het Klimaatakkoord om deze doelstelling te behalen. Er wordt ingezet op verschillende pijlers in de mobiliteit, zoals het verduurzamen van personenvervoer, stadslogistiek en het verduurzamen van energiedragers (het elektrificeren van motoren en het gebruiken van biobrandstoffen). Eén van de doelstellingen is dat na 2030 alle nieuw verkochte auto’s zero-emissie zijn. Om de groei van elektrische auto’s die dit ten gevolg heeft te ondersteunen, streeft de regering ernaar 1.8 miljoen laadpalen te realiseren in de aanloop naar 2030 (Klimaatakkoord, 2019, p.47).

Waarom zijn er zoveel laadpalen nodig? Het realiseren van laadinfrastructuur is essentieel om de beoogde groei van het aantal elektrische auto’s te faciliteren. Een elektrische auto moet immers worden opgeladen met stroom. Dit betekent dat deze auto’s ergens stil moeten staan om hun batterij te kunnen opladen. Dit gebeurt steeds vaker op openbare parkeerplaatsen met een laadpaal, omdat niet alle elektrische rijders de mogelijkheid hebben hun auto op eigen terrein op te laden.

 

Het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte levert vaak weerstand op in de omgeving. Dit komt
omdat openbare laadpalen een parkeerplek onttrekken waar vroeger een fossiele brandstof-auto stond. Bewoners hebben het gevoel dat de parkeerplek die zij meestal gebruiken hen wordt afgenomen en wordt ingenomen door iemand die een elektrische auto kan aanschaffen. Elektrisch rijden en laden wordt gezien als een privilege dat alleen een klein deel van de bevolking zich kan veroorloven.

 

Verschillende onderzoeken tonen aan dat steun en betrokkenheid van lokale inwoners essentieel is voor het slagen van projecten in de energietransitie, weerstand en onbegrip leiden tot vertraging (Wüstenhagen et al., 2007; Kalkbrenner & Roosen, 2016). Het kiezen van passende locaties voor openbare laadinfrastructuur in de wijken is daarom essentieel om weerstand te minimaliseren en de groei van schone mobiliteit te versnellen.


In deze paper laten wij aan de hand van praktijk-voorbeelden zien hoe de omgeving vroegtijdig bij het proces van plaatsing van laadinfrastructuur kan worden betrokken. Het resultaat van deze aanpak is tweeledig. Ten eerste biedt deze aanpak de mogelijkheid om bezwaren te voorkomen door inwoners goed te betrekken bij de aanpak.


Ten tweede biedt het mee laten denken en bepalen inwoners de mogelijkheid om het duurzame mobiliteitsbeleid in een bredere context, dat van de energietransitie, uit te dragen naar de samenleving en zo de acceptatie hiervan te vergroten.


Leeswijzer
In deze paper beschrijven we eerst de theoretische onderbouwing voor de noodzaak van het betrekken van de omgeving bij het ontwikkelen van laadpaalinfrastructuur om acceptatie te vergroten van de transitie naar duurzame mobiliteit. De focus ligt hierbij op het kiezen van locaties voor publieke laadinfrastructuur. Hier is namelijk in de afgelopen jaren veel weerstand tegen ontstaan. Vervolgens wordt de stand van zaken van de Nederlandse markt van elektrisch vervoer en openbare laadinfrastructuur geschetst. In het tweede deel van de paper laten we aan de hand van voorbeelden uit verschillende gemeenten zien hoe, aan de hand van het actief betrekken van de omgeving bij het kiezen van locaties voor openbare laadinfrastructuur, het begrip en de acceptatie voor deze ontwikkeling wordt vergroot. We sluiten de paper af met conclusies en aanbevelingen.

 

Download hier de whitepaper

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers