of 59229 LinkedIn

Online Omgevingsvisie nieuwe norm

AfbeeldingSamen maken we de stad. Dat is het motto van veel gemeenten bij het formuleren en opstellen van een Omgevingsvisie. In de praktijk komt daar echter maar weinig van terecht. Grootschalige en meeslepende participatieprocessen leiden tot de mooiste visies. Rijk geïllustreerde rapporten met enthousiasme vastgesteld door gemeenteraden. Missie volbracht, project afgesloten. Maar waar blijft de uitvoering?

Weinig gemeenten zullen het toegeven, maar dit is wat bij negen van de tien Omgevingsvisies gebeurt. Er gaat in Nederland veel aandacht uit naar het opstellen van Omgevingsvisies, maar helaas te weinig naar het regelen van de uitvoering. Dat is ook niet gek met een Omgevingswet die het opstellen van een Omgevingsvisie verplicht stelt, maar waarbij het uitvoeringsgerichte motto van de Wro naar de achtergrond is verdwenen. Met landelijke pilots voor Omgevingsvisies, die zich richten op het maken van de visies zelf, maar te weinig lessen trekken over de uitvoering. De nu betrokken burgers dreigen over een paar jaar een illusie armer te zijn.

 

Online visie als eerste stap

Uitvoering geven aan een visie over alle thema’s van de fysieke leefomgeving is een veelomvattende opgave. Een opgave waarin Over Morgen samen met de gemeente Ede pioniert. Onze missie is de Stadsvisie van Ede in het DNA van stadsmakers te krijgen. Deze stadsmakers zitten in de gemeentelijke organisatie, maar vooral ook daar buiten. Wij willen projecten vroegtijdig beïnvloeden met de Stadsvisie als de ruimtelijke agenda en inspiratiebron. De eerste stap hierbij is het op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk maken van de visie. De Stadsvisie als een online product.

Gemeente Ede als koploper

De online Omgevingsvisie Ede-Stad stelt stadsmakers in staat op een snelle en adequate manier de ambities en doelstellingen uit de visie tot zich te nemen. De inhoud van de visie kan op verschillende manieren benaderd worden. Gebiedsgericht, thematisch of via de chronologische opbouw van de visie. Leeswijzers helpen de gebruiker op weg om de inhoud te begrijpen. De lezer kan daarbij kiezen om de headlines te lezen, of verdere verdieping te vinden in de voor hem relevante materie.


Benutten open data

Een grote winst voor de stadsmaker zit in de directe koppeling tussen thematisch en gebiedsgericht beleid en kaartinformatie van de Atlas Leefomgeving. Met per onderwerp geselecteerde downloads en links wordt de gebruiker geholpen in het ophalen van informatie die nodig is om hun project verder te brengen. Waar de Omgevingsvisie oproept tot het benutten van de cultuurhistorische waarden, kan men bijvoorbeeld voor het plangebied meteen de cultuurhistorische waarden opzoeken en de erfgoednota raadplegen. Deze service moet een einde maken aan de speurtocht naar relevante beleidsinformatie en actuele kaartinformatie.


Nieuwe norm

Het pionieren in Ede leert ons, dat een succesvolle uitvoering van een Omgevingsvisie, een andere productbenadering vraagt. Eentje waarin het gebruik na vaststelling centraal staat en niet de totstandkoming van de visie zelf. Een product dat verleidt en faciliteert. Wat ons betreft is de nieuwe norm gezet in de gemeente Ede.


Meer weten?

Bekijk hier de website van Stadsvisie Ede.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Wind (Bestuur VvE Complex Oude Kerkplein, Ede) op
Zeer waardevolle informatie en koppeling met beleid. Proficiat.!
Is er een gemeentekaart Fijnstof % en een gerelateerde beleidsnota.
Wat doet de gemeente aan stimuleren burgerparticipatie meten fijnstof

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers