of 59345 LinkedIn

Omgevingswet: impuls voor de lokale democratie

Het kan bijna niemand zijn ontgaan, maar de Omgevingswet komt eraan. Door middel van symposia, zogeheten roadshows, artikelen, et cetera, wordt bij toekomstige gebruikers onder de aandacht gebracht wat de Omgevingswet gaat betekenen. Natuurlijk gaat het daarbij over het instrumentarium, de verdergaande digitalisering en de beoogde cultuurverandering. Niet dat je een cultuurverandering bij wet kunt afdwingen, maar door de dialoog hierover tijdig te starten, verhoog je in ieder geval de kansen dat gebruikers hier op zijn minst zelf bewuste keuzes in gaan maken.

Wat houdt de beoogde cultuurverandering in? In een paar zinnen: identificeer aan de voorkant van een plan of project alle relevante belangen om van daaruit tot optimale (lees: politieke) afwegingen te komen. Om dat mogelijk te maken krijgen decentrale overheden meer afwegingsruimte. Hoeveel is nog even de vraag, want de AMvB’s moeten nog gepubliceerd worden en langs het parlement. Maar de kans is groot dat gemeenten bijvoorbeeld op dimensies als geur en geluid daadwerkelijk meer eigen afwegingsruimte krijgen, meer dan nu het geval is in ieder geval.

 

Voorspellen is altijd linke soep, maar ik verwacht dat de Omgevingswet de relatie tussen lokale overheid en samenleving ingrijpend zal veranderen. Het gaat nieuwe dynamiek opleveren. Omdat ik hier nog maar weinigen over hoor, deel ik graag mijn gedachten met u.

 

breaking-the-chainsInitiatiefnemers zullen zelf gaan modelleren met de data, ze zullen zelf de ronde in de buurt maken voor draagvlak en meedenken en -doen. De relatie tussen overheid en samenleving zal daarmee onherroepelijk herijkt gaan worden. Het zal straks om veel meer gaan dan het wel of niet benutten van de extra afwegingsruimte door het lokaal bestuur. Vanuit de samenleving zal een ander appel op de lokale overheid worden gedaan. Door de combinatie van meer afwegingsruimte en inzichtelijkheid van alle relevante informatie, zal vanuit de samenleving richting bestuur een roep om maatwerk gaan ontstaan. Strenger waar mogelijk, soepeler waar wenselijk. Het beleidsmatige antwoord dat iets “wel of niet kan” zal niet meer volstaan. Assertieve en doorgaans goed opgeleide burgers zullen van het lokaal bestuur gaan vragen gepast gebruik te maken van de ter beschikking gestelde afwegingsruimte.

 

Voor sommigen is dit een gruwel, een schrikbeeld zelfs. Hoe zit het dan met waarden als rechtsgelijkheid en rechtszekerheid? Zelf zie ik het vooral als een volgende stap in een gezamenlijke zoektocht. Een emancipatoir proces zo u wilt. Niet de normen geven het ultieme antwoord. We zullen in een maatschappelijke dialoog weer moeten ontdekken wat we in een lokale gemeenschap echt belangrijk vinden. En ja, dat kan tussen gemeenten, maar soms ook binnen een en dezelfde gemeente, per keer een ander antwoord opleveren.

 

Voor mij is dat geen gruwel, maar juist de kern van ons vak: het op een transparante manier wegen van belangen, het ontsluiten van relevante argumenten en om daarmee uiteindelijk tot een politiek gelegitimeerd besluit te komen. De kunst van het creëren komt daarmee weer meer centraal te staan. Het is de essentie van de lokale democratie pur sang. Zover is het nog niet, maar ik kijk er wel naar uit. Dat is immers de reden waarom ik ooit planoloog ben geworden, om in dialoog mooie dingen tot stand te brengen. De lokale democratie en de omgeving zullen ermee gediend zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers