of 62812 LinkedIn

Nieuwe tool geeft participatie in de RES een boost

Nieuwe tool geeft participatie in de RES een boost. Van ‘klimaatelite’ naar brede samenleving
Over Morgen Reageer

Voor 2030 moeten we in de RES tenminste 35 TWh grootschalig hernieuwbare energie op land gerealiseerd hebben. De tijd dringt, maar toch lijkt het ons verstandig om even pas op de plaats te maken. Want mag boer Frans (en velen met hem) ook iets van de RES vinden? Natuurlijk. Dat moet zelfs. Samen met The Imagineers geven we daarvoor met een speciale tool doordachte participatie binnen de RES een boost.

De Regionale Energiestrategie (RES) lijkt vaak een achtbaan en Nederland dus een pretpark. We pionieren in hoog tempo en vliegen alle kanten op, zoekend naar de beste oplossingen om de afspraken in het klimaatakkoord te halen. De taak is groot en de urgentie hoog. In dat pretpark hebben we gelukkig ook veel plezier. Onder hoge tijdsdruk is de (voorlopige) concept-RES tot stand gekomen.

Stakeholders zijn hierin zo goed mogelijk meegenomen. Ruimtelijk ontwerp is zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd. Brainstormen transformeerden naar reken- en tekensessies. De politiek is geactiveerd en neemt haar verantwoordelijkheid. Erg boeiend wat de kick-off van de RES afgelopen 2 jaar heeft opgeleverd. We zijn trots op het feit dat de eerste stappen nu zijn gezet.

Van ‘klimaatelite’ naar brede samenleving

Natuurlijk dringt de tijd om de doelstellingen voor 2030 te halen. Natuurlijk moeten er snel vergunningen geregeld zijn (al in 2025). Over Morgen vloeit over van passie voor snelheid en we werken graag aan zichtbaar resultaat. Toch lijkt het ons verstandig om even pas op de plaats te maken.

 

Om de verduurzaming van de leefomgeving, waaronder de RES, te laten slagen is verbreding naar de samenleving nodig. Een beweging van de actieve ‘klimaatelite’ (zoals leden van energiecoöperaties) naar de brede samenleving. Van offline inloopavonden naar online participatie. Een opmars naar besluitvorming over de RES 1.0 uiterlijk 1 juli 2021 op basis van een breed draagvlak. Mag boer Frans ook iets van de RES vinden? Natuurlijk. Dat moet zelfs, het is tenslotte zijn achtertuin of bedrijfsgrond. Het is onze gezamenlijke planeet.

Krachtige tool

Zo veel mogelijk mensen de kans geven om hun mening te geven over de plekken waarop in Nederland duurzame energiebronnen komen is belangrijk. Maar het is ook ingewikkeld. Daarom hebben Over Morgen en The Imagineers de handen ineen geslagen om in de RES 1.0 een boost te geven aan de participatie. The Imagineers biedt krachtige tooling om online zoekgebieden of denkrichtingen op diverse abstractieniveaus inzichtelijk te maken en te bespreken.

Stakeholder Engagement Platform

Deze tool, het Stakeholder Engagement Platform (SEP), zorgt ervoor dat betrokkenen genoeg kennis ontvangen om een gefundeerde mening te kunnen vormen. De overtuiging is dat we de brede samenleving een stem geven als ze zich uitgenodigd voelen en écht kunnen meedenken. Dat doen we met passende visualisaties en kaartmateriaal, waarop betrokkenen kunnen reageren en vragen over kunnen stellen.

Breed draagvlak bij complex vraagstuk

Over Morgen heeft ruime ervaring in ruimtelijk ontwerp, procesaanpak en participatie binnen de RES. Door deze handdruk bieden we een instrument voor participatie die doordacht is vanuit het lopende en nog te volgen RES-proces. Wij gaan vanuit ons enthousiasme graag het gesprek aan met RES-regio’s die ook benieuwd zijn naar wat boer Frans -en velen met hem- in gaat brengen. ‘Onze online tooling in de handen van Over Morgen helpt een breed draagvlak te creëren. Dat is nodig bij zo’n complex vraagstuk als de RES. We zijn trots om vanuit onze samenwerking hier landelijk invulling aan te mogen geven’, zegt Ronald de Vries directeur van The Imagineers.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Neem contact op met Rijk van Voskuilen.


Kijk hier voor meer informatie over The Imagineers.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers