of 64621 LinkedIn

Nieuw toekomstbeeld Amstelscheg

Nieuw toekomstbeeld Amstelscheg. Actualisatie Gebiedsperspectief Amstelscheg uit 2011
Over Morgen Reageer

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel hebben samen met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het initiatief genomen om het Gebiedsperspectief Amstelscheg uit 2011 te actualiseren. Adviseurs Lisa Olsthoorn en Gerard van Santen helpen hen daarbij.

Actualisatie van het gebiedsperspectief van Amstelscheg is nodig omdat de druk op het gebied toeneemt en vanwege opgaven rond onder meer duurzaam grondgebruik en biodiversiteit.

De adviseurs van Over Morgen zijn ingeschakeld om de toekomst van het gebied samen met gebruikers, bewoners, ondernemers en belangenorganisaties te beschrijven.

 

Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap van de provincie Noord-Holland: “Amstelscheg is een provinciaal beschermd landschap dat we moeten koesteren en beschermen. Naast thema’s als het toenemen van de biodiversiteit, de toekomst van de landbouw en klimaatopgaven zien we in toenemende mate dat de randen van het gebied verstedelijken. Het is goed om samen aan de slag te gaan om deze uitdagingen aan te pakken. Dan blijft het gebied open, toegankelijk en leefbaar.”

Nieuwe ontwikkelingen in Amstelscheg

Het bestaande Gebiedsperspectief & Beeldkwaliteitsplan Amstelscheg dateert uit 2011 en wordt nog steeds gebruikt. Ondertussen neemt de druk op het gebied toe en onderstrepen nieuwe ontwikkelingen en opgaven het belang van herijking van de toekomst van de Amstelscheg.

 

Thema’s als water, energie, bodemdaling en duurzaam grondgebruik, klimaatbestendigheid en biodiversiteit naast recreatieve druk krijgen een plek in de geactualiseerde visie. Om daadwerkelijk aan de slag te kunnen, maken we ook een uitvoeringsprogramma.

Over Morgen helpt bij toekomstbeeld Amstelscheg

Wethouder Floor Gordon (Amstelveen, ruimtelijke ordening en groen): “De Amstelscheg is zeer geliefd. Er is grote betrokkenheid, er lopen al tal van projecten, maar de bestuurlijke en inhoudelijke samenhang ontbreekt soms teveel. Het is belangrijk dat bureau Over Morgen het perspectief in nauwe samenwerking met gebiedspartners opstelt en hen actief betrekt.”

 

Naast de publieke gebiedspartners worden inwoners, ondernemers en organisaties die actief zijn in de Amstelscheg uitgenodigd om het komend jaar een bijdrage te leveren. Om daarmee niet alleen draagvlak maar ook inzicht, inzet en eigenaarschap van de gebiedspartners te benutten en te vergroten.

 

Nieuwe regie Amstelscheg is nodig

‘In het hart van de MRA, in de zeer geliefde Amstelscheg komen opgaven als bodemdaling, stikstof, vitale landbouw, weidevogels, recreatie en verstedelijking samen. Dé plek waar stad en land elkaar opnieuw moeten vinden. Dat vraagt om regie, een toekomstbestendige koers en vooral stevige samenwerking tussen publieke partijen, agrarisch ondernemers, inwoners en actief betrokkenen. Dit is voor ons gebiedsontwikkeling ten voeten uit’, zegt Lisa Olsthoorn. Gerard van Santen: ‘We zijn blij dat we vanuit Over Morgen dit proces mogen begeleiden. We zien ernaar uit om samen tot een herijkt perspectief te komen zodat nog vele generaties in dit unieke gebied kunnen werken, wonen en genieten.’

 

Afbeelding
(vlnr) Lisa Olsthoorn, Omgevingsmanager en Gerard van Santen Projectleider (Over Morgen), Jan Hazen, Wethouder Uithoorn en agendalid, Floor Gordon, Wethouder Amstelveen, Esther Rommel, Gedeputeerde Provincie Noord-Holland, Joyce Langenacker, Burgemeester Ouder-Amstel en Dirk de Jager, Lid Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuidoost. Niet op de foto: Bea de Buisonjé, lid dagelijks bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht. (Gemeenten Amstelveen/Aalsmeer)

 

Amstelscheg

De Amstelscheg kenmerkt zich als een rivierenlandschap en een agrarisch polderlandschap en is een voormalige rijksbufferzone. Het gaat om de groene zone ten oosten van Amstelveen, ten westen van Amsterdam Zuid.

Ook voor jouw gebied

Benieuwd naar onze visie en aanpak op regionaal samenwerken en samen koers bepalen? Bekijk dan onze brochure duurzame buitengebieden of neem contact op met Lisa of Gerard.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers