of 65101 LinkedIn

Nederlanders positief over duurzame energie

Nederlanders positief over duurzame energie. Onderzoek: de 3 belangrijkste uitkomsten
Over Morgen Reageer

Herken je dat als gemeente of ontwikkelaar? In discussies over ambities en haalbaarheid van duurzame gebiedsontwikkeling, verdwijnt het belang van de eindgebruikers soms uit beeld. Terwijl dat juist de mensen zijn die gaan wonen, werken en recreëren in de nieuwe stad of wijk. Hoe kijken zij aan tegen thema’s en maatregelen over duurzame energie?  

Er is nog weinig bekend over dit onderwerp. Daarom vroeg Over Morgen samen met onderzoeksbureau MarketResponse 500 Nederlanders hoe zij duurzaamheidsthema’s en duurzaamheidsmaatregelen waarderen bij een verhuizing naar een nieuwe woonomgeving. Eerder kwam daar al uit dat 80 procent duurzaamheid belangrijk vindt in hun woonomgeving. Maar we hebben de deelnemers ook gevraagd wat ze vinden van duurzame energie. Dit zijn de 3 belangrijkste uitkomsten.

 

1. Duurzame energie is belangrijk voor een duurzame stad

Eindgebruikers hechten veel waarde aan duurzame energie. Zo veel zelfs, dat de deelnemers maatregelen voor duurzame energie het vaakst aanwijzen als goed of belangrijk. Bijna 90% van de respondenten?vindt?het goed isoleren van de woning de belangrijkste maatregel, gevolgd door energiezuinige straatverlichting.?Ook zonnepanelen op het dak van de woning zien mensen als belangrijke maatregel?(74%).? 

 

2. Nederlanders zeer positief over energietransitie  

85% van de deelnemers is voor meer gebruik van zonne-energie en 72% voor meer windenergie. Slechts 14% is tegen windturbines. De belangrijkste tegenargumenten zijn:

  • horizonvervuiling
  • het veroorzaken van milieuproblemen, zoals achteruitgang van biodiversiteit door windenergieprojecten

 

Het tweede argument is interessant omdat het niet gaat over nieuwe energie, maar over biodiversiteit. Dus raken duurzaamheidsthema’s elkaar? Dan gaan mensen bepaalde thema’s voorrang geven.

 

3. Zichtbare maatregelen populairder bij jongeren dan bij ouderen en lage inkomens 

Ook interessant: in vergelijking met jongvolwassenen, staan ouderen positiever tegenover maatregelen voor duurzame energie die minder zichtbaar en minder toepasbaar zijn op de eigen woning. Zoals minder energie gebruiken in het huishouden (71% tegen 51%) en goede isolatie (95% tegen 74%).

 

Jongvolwassenen waarderen meer zichtbare maatregelen hoger, bijvoorbeeld overkappingen voor schaduw (69% tegen 53%) en windmolens (52% tegen 33%). Dat komt mogelijk doordat jongeren de urgentie van de energietransitie sterker voelen.  

 

Ook staat sturing op energiezuinig leven door slimme maatregelen, meer in de belangstelling bij huishoudens met een hoog inkomen (60%) dan bij huishoudens met een middel (54%) of laag inkomen (48%).  

 

Positieve uitkomsten voor duurzaamheid 

Vanuit duurzaamheidsoogpunt zijn de uitkomsten van het onderzoek positief. Nederlanders in alle leeftijdscategorieën en met verschillende inkomens vinden duurzame energie belangrijk. Opvallend is het verrassend lage verzet tegen windturbines. Mensen lijken het nut van windenergie te begrijpen. Meer dan de maatschappelijke ontwikkelingen ons doen laten denken. 

 

Een passend energieconcept als gemeente 

Met deze resultaten kunnen we gemeenten adviseren over een passend energieconcept. Welke warmte-oplossing past bijvoorbeeld het best bij de bebouwing en de nieuwe bewoners. Maar we kijken verder dan de technische installaties. We formuleren uitgangspunten die je als gemeente kunt meegeven aan de ontwikkelaar. Denk aan bovenwettelijke eisen voor isolatie.

 

Contact ons voor datagedreven advies 

Voor dit onderzoek hebben we specifieke data gebruikt. Met deze en andere informatie uit de database van Over Morgen kunnen we onze adviezen goed aansluiten bij de concrete vraag en doelgroep van je gebiedsontwikkeling.

 

Voor meer informatie over dit onderzoek of onze aanpak duurzame gebiedsontwikkeling, kun je contact opnemen met Dave Alberts.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers