of 58952 LinkedIn

Lessen voor geslaagd windmolenpark

AfbeeldingOnlangs mocht ik voor een zaal vol Limburgse wethouders een presentatie houden over het succesvolle windmolenproject in Nijmegen. In mijn presentatie had ik een aantal lessen voor de bestuurders. Zo moet in mijn ogen de gemeente de lead nemen voor de realisatie van windmolens. Want die molens komen er uiteindelijk toch en dan kan de lokale gemeenschap er maar beter aan verdienen.

Best practice versus worst case

Onlangs heeft de Erasmus Universiteit onderzoek gedaan naar de windmolenprojecten in Nijmegen en Utrecht. In beide steden met een vergelijkbare politieke samenstelling was er een burgerinitiatief.  In Nijmegen is het tot een goed einde gebracht, maar in Utrecht is het uiteindelijk misgegaan. Het grote verschil was dat er in Nijmegen een sterke politiek-bestuurlijke wil aanwezig was om het project met burgers mogelijk te maken. In Utrecht dacht het college er goed aan te doen om een neutrale houding aan te nemen. Er was een burgerinitiatief met een plan voor een windpark en de gemeente zou vergunningsaanvragen op z’n merites beoordelen. Maar intussen was er ook een burgerinitiatief met tegenstanders ontstaan en die kwam pontificaal tegenover de voorstanders te staan. Het project mondde uit in een verhit maatschappelijk debat waarbij vrijwilligers de klimaatambities van de gemeente moesten bepleiten en met felle weerstand te maken kregen.

 

Professionaliteit een must

De conclusie van de onderzoekers is dan ook dat zelforganisatie met een energiecoöperatie een oplossing is, mits de overheid het proces stuurt met een duidelijke visie. Windenergie is gewoonweg te complex om alles op het bordje te laten liggen van goedbedoelende amateurs van een coöperatie. De gemeente moet het willen, actief deelnemen o.a. met grondposities en de vrijwilligers zodanig (financieel) ondersteunen dat ze een professionele organisatie kunnen opbouwen.

 

Wind noodzaak voor energieneutraliteit

Veel gemeenten willen energieneutraal worden in 20XX. Om die doelstelling te bereiken moeten meestal alle mogelijke duurzame energiebronnen worden benut; dus ook wind. In Nijmegen is met de plaatselijke bevolking en bedrijfsleven een realistische routekaart gemaakt richting energieneutraliteit waardoor iedereen de noodzaak van deze mix van duurzame energiebronnen begrijpt. En als dan duidelijk is dat die windmolens echt nodig zijn en er hoe dan ook komen, dan kun je er maar beter zelf aan verdienen als lokale gemeenschap!

 

Verenigde Europese Emiraten

Bewoners die participeren in een burgerwindpark halen meer rendement uit hun spaargeld dan middels een spaarrekening. Bewoners die last kunnen ondervinden van windmolens kan een hoger rendement worden geboden en er kan een omgevingsfonds worden opgericht met een jaarlijkse afdracht vanuit het windmolenproject waarmee allerlei investeringen voor de buurt kunnen worden gedaan. Zodat de bewoners niet alleen de lasten hebben maar ook lusten. Voorbeelden uit Duitsland en Denemarken laten zien dat dit goed kan. Daar zijn gemeenschappen die meer stroom leveren dan ze zelf gebruiken en dus een mooie bron van inkomsten hebben. Ze vormen als het ware de Verenigde Europese Emiraten.

 

De acht lessons to learn in de presentatie zijn geen garantie voor een succesvolle realisatie. Het kan bestuurders wel helpen bij hun strategische afwegingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hnek Daalder Pak de Wind (specialist draagvlak voor windmolens) op
Of Windpark Nijmegen een best practise is, waag ik te betwijfelen. Maar een gemeente die he took wil, maakt wel een essentieel verschil.
Het belangrijkste verschil tussen beide projecten is de locatie.
In Nijmegen aan de uiterste gemeentegrens, in dunbevolkt gebied,
In Utrecht op een groot industrie terrein van de zwaarste categorie, oude kolencentrale. Maar wel tussen woonwijken, dus veel buren, op afstand.
Doordat de buren in Utrecht zo groot in getal waren, en daaruit dus een luidruchtige groep tegenstanders opstond, keerde de gemeenteraad 180 graden om.
Sla een Utrechts raadslid op zijn bek, via sociale media, en je krijgt je zin.
Daar kwam bij dat de gemeente Utrecht het wel leuk vond dat de cooperatie ondernemertje ging spelen, en dat die coopertie daar ook nog in trapte.
De cooperatie zag hun windpark als een investerings object voor een paar idealistische investeerders.
Dus die buren hoefden helemaal niet mee te doen.
Dus werden die buren natuurlijk tegenstanders.

Wat als de cooperatie, hun plan in kavels aan alle huishoudens te koop had aangeboden?
Voordelige kavels, 10 tot 20.000 Utrechtse huishoudens hadden daar aan mee kunnen doen.
En daar goedkope stroom kunnen opwekken.
Dan hadden in de buurten met buren van het windpark, vele huishoudens geweest, die voorstander waren, en die waren dan ook zichtbaar geweest. Niet eens individueel, maar als groep, die in de voorverkoop een stukje windpark had gekocht. Betalen bij oplevering.
De gemeenteraad had dan een andere afwegign gemaakt: geven we die 50 schreeuwers hun zin, of die 10.000 huishoudens?
Maar dat deed de cooperatie niet, dus was de keus van de raad, die 50 schreeuwers, of die 2 bestuursleden van de cooperatie?
En inderdaad, de gemeente Utrecht had alle VVD'ers op dat project gezet, dus die zaten met hun handen over elkaar te wuiven naar de schreeuwers.

Draagvlak voor windparken wordt zichtbaar als de gemeente meehelpt om het in stukjes aan huishoudens te verkopen.
In die aanpak zitten 5 innovaties.
Dat is zo veel dat veel mensen dat niet begrijpen.
http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2016/01/in …

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers