of 59130 LinkedIn

Leiden stap dichterbij een aardgasvrije stad

Leiden stap dichterbij een aardgasvrije stad. De opgave vanuit de Leidse Warmtevisie is om alle Leidse huizen in 2050 aardgasvrij te maken
Reageer

Onlangs heeft de gemeente Leiden haar warmtevisie gepubliceerd, die ontwikkeld is met ondersteuning van Over Morgen. De opgave vanuit de Leidse Warmtevisie is om alle Leidse huizen in 2050 aardgasvrij te maken. De belangrijkste uitgangspunten voor het ontwikkelen van betaalbare, betrouwbare, gedragen en duurzame alternatieven voor warmtevoorzieningen zijn vastgelegd in dit document.

Afbeelding

 

De visie is een concrete stap binnen het bredere kader van Leidse duurzaamheidsbeleid. Eerder zijn de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 en Leiden Duurzaam 2030 ‘Een kansrijke, leefbare stad voor nu en straks’ vastgelegd. Bijzonder aan de Warmtevisie is dat het in gezamenlijkheid is opgesteld door partijen binnen de warmtesector die allemaal een belangrijke rol spelen in de warmtetransitie. Uit de warmtevisie komt duidelijk naar voren dat de warmtetransitie een enorme opgave is, waarbij gemiddeld 1.500 huizen per jaar anders verwarmd moeten gaan worden. Meerdere alternatieven worden verkend om de transitie mogelijk te maken, van warmtenetten, tot all electric opties of groen gas. Om de opgave focus en richting te geven, wordt  in de warmtevisie aangegeven welke wijken het meest kansrijk zijn om als eerste aangepakt te worden. De gemeente zal samen met de inwoners en belangrijke stakeholders als woningbouwcorporaties, netbeheerder en energiebedrijven aan de slag gaan om deze wijken aardgasvrij te maken.

 

Over Morgen ondersteunde de gemeente Leiden bij het opstellen van de Warmtevisie. Zij heeft een data analyse uitgevoerd als basis voor het aanwijzen van de kansrijke wijken. Ook heeft zij het proces met de stakeholders, die via een klankbordgroep richting konden geven aan de warmtevisie, ondersteund. Over Morgen heeft ook een uitvoeringsorganisatie voorgesteld zodat de gemeente snel van start kan. Tot slot heeft Over Morgen een infographic ontwikkeld die de warmtevisie visueel ondersteund. Meer over onze aanpak lees je hier.

 

Dit traject sluit aan op de Energieagenda 2016, waar aangekondigd wordt dat gemeenten bevoegdheden krijgen om te besluiten over de lokale energievoorzieningen. Daarbij gaat het om keuzes voor wat betreft besparing, duurzame alternatieven, het tempo van de transitie en de benodigde infrastructuur.

 

Wil jij in jouw gemeente ook een warmtevisie ontwikkelen samen met je stakeholders, om focus en richting te geven aan de opgave van het aardgasvrij maken van je gemeente? Neem dan contact met ons op!

 

Infographic ‘De Warmtevisie van Leiden’ is hier te downloaden.

 

Het volledige bericht is terug te lezen op de website van gemeente Leiden via deze link.

 

Contact:

033 30 36 800 | mail

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers