of 60264 LinkedIn

In gesprek met Ronald van Meygaarden, wethouder Geldermalsen

In gesprek met Ronald van Meygaarden, wethouder Geldermalsen. De gemeente Geldermalsen heeft een ambitieus duurzaamheidsprogramma neergelegd, in 2030 willen ze energieneutraal zijn.
Over Morgen Reageer

De druk op onze leefomgeving neemt toe. Met dezelfde ruimte willen we steeds meer doen. Wonen, werken en ontspannen. Momenteel is het al een uitdaging om dit allemaal een plek te geven. We zien dat het steeds drukker wordt in steden, terwijl op andere plekken in Nederland het aantal inwoners per gemeente krimpt. Hoe gaan lokale overheden, projectontwikkelaars en nieuwe spelers op de markt met deze vraagstukken om? Deze keer gaan we in gesprek met wethouder Ronald van Meygaarden van de gemeente Geldermalsen.

De wethouder is van alle markten thuis, zijn portefeuille is breed gevuld met financiën, openbare ordening, vergunningverlening, burgerparticipatie en duurzaamheid. Daarnaast is hij ook dorpswethouder van de dorpen Geldermalsen en Beesd, de grootste kernen in de gemeente. “Hierin zorg ik dat alle zaken die op dorpsniveau geregeld moeten worden, ook daadwerkelijk in orde komen.”

 

Van Meygaarden heeft een zakelijke instelling, maar als het om de inwoners van zijn gemeente gaat, vindt hij een persoonlijke benadering belangrijk. “In de woningbouw zie je met alle veranderingen die ons te wachten staan in de toekomst, dat dit een enorme impact gaat hebben op het leven van de mensen. Met name de mensen met lagere inkomens, die gaan waarschijnlijk pas als laatste mee in de energietransitie. Het verbinden van deze mensen, dat vind ik ontzettend leuk om te doen.”

 

Energieneutraal in 2030

De gemeente Geldermalsen heeft een ambitieus duurzaamheidsprogramma neergelegd, in 2030 willen ze energieneutraal zijn. “Grofweg zijn we begonnen met zorgen dat de energie die opgewekt wordt, passend is in wat hier gebruikt wordt en dat het duurzaam opgewekt wordt. Momenteel zijn we met 15 windturbines bezig, de bestemmingsplannen zijn goedgekeurd, dus die turbines gaan komen. Ook hebben we onlangs een groot zonnepark gerealiseerd op de voormalige vuilstort.” Vanwege de fusie met twee andere gemeenten zijn de overige plannen even opzij gezet, daar moeten straks de andere regio’s bij ingetekend worden voor ze verder kunnen met het ambitieuze plan. “Die fusie is bijna rond, dan kunnen we weer verder.”


Veeteelt en fruitteelt belangrijk

Geldermalsen is een traditionele omgeving, de mensen in deze regio hechten veel waarde aan landbouw en fruitteelt. “Ze willen het land dan ook compleet vrij hebben voor veeteelt. Maar in de praktijk zie je allemaal megastallen waar de koeien binnen staan. We zijn aan het kijken hoe we hier creatiever mee om kunnen gaan. Zo heb ik bijvoorbeeld gezien dat schapen en zonnepanelen prima samengaan. Ik verwacht ook dat de inwoners, en met name de boeren, hiervoor open staan. Je merkt wel dat het bij de mensen nog niet echt tussen de oren zit wat de opgave precies is, en wat er veranderen moet. Ondernemers zijn hier veel meer mee bezig, zij realiseren zich dat de hele energietransitie juist iets is waar ze geld mee kunnen verdienen. Toch is dat ook een risico, we kunnen niet afhankelijk zijn van hun innovaties, wij als gemeente moeten hier ook grip op blijven houden.”

 

“Naast de landbouw hebben we de fruitgebieden waar veel energie in omgaat. Dat is een leuke uitdaging, economisch is het een grote pijler voor ons. We moeten kijken hoe we zo goed mogelijk kunnen verduurzamen om uiteindelijk ook weer meer waarde aan de teelt te hangen.”


Persoonlijke benadering richting inwoners

De particulieren in de gemeente zijn de grootste uitdaging. “Zij zijn minder bezig met de energietransitie en de veranderingen die gaan komen. Met name de puristen, die willen geen verandering en hebben ook niet de flexibiliteit zich voor te kunnen stellen hoe het ook anders kan. Zij willen alles het liefst houden zoals het is. Dat is een lastige, maar we weten wel hoe we ze moeten bereiken. In de eerste plaats door de inwoners meer te betrekken bij de besluiten die genomen worden over hun eigen leefomgeving. Hier ontstaat namelijk een spanningsveld tussen het individuele belang en het algemeen belang. Ik ben ervan overtuigd dat als je zaken goed uitlegt en zo transparant mogelijk bent, dat je er samen wel uitkomt. Wij zijn bijvoorbeeld gestart met het gesprek aan te gaan met de inwoners, hierdoor begint men beter te begrijpen waar het daadwerkelijk om gaat. Zo wordt onze benadering steeds persoonlijker. We hebben ook een speciaal innovatiecentrum in Geldermalsen opgezet waar men gewoon binnen kan lopen met vragen over duurzaamheid. Dit kan van alles zijn, van afval tot energie. Je ziet nu dat vragen zoals ‘hoe isoleer ik mijn huis’ binnen komen. Er zitten specialisten in het centrum, maar zij kunnen de inwoners waar nodig doorverwijzen naar andere groeperingen die ze verder kunnen helpen met het vraagstuk.”

 

Zo is de gemeente Geldermalsen druk bezig zichzelf, haar inwoners en ondernemers voor te bereiden op de toekomst. Er zijn zeker nog veel uitdagingen voor de gemeente. Zo is er een enorme hoeveelheid oude panden, deze zijn niet meer aangepast aan de eisen van deze tijd en de behoefte van de mensen nu. Dat is nog een hele opgave, maar de gemeente ziet hier ook juist de kans deze panden bij de transformatie direct duurzaam te maken. Hetzelfde geldt voor de nieuwbouwprojecten, hier wordt bijvoorbeeld al geen gas meer in geïnstalleerd.

 

Volg ons op TwitterFacebook en LinkedIn en blijf op de hoogte over hoe we de opgave van de woningbouw toekomstbestendig en duurzaam kunnen invullen. Over morgen begint nu.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers