of 64740 LinkedIn

Hoe stuur je krachtig op maatschappelijke waarden bij grondbeleid?

Femke de Klein deed voor Over Morgen onderzoek naar de invloed van situationeel grondbeleid op het creëren van maatschappelijke waarde. Haar eerste bevinding is dat gemeenten meer moeten focussen op maatschappelijke waarden, dan enkel en alleen op geld. Haar tweede bevinding – over hoe je als gemeente krachtig kunt sturen op waarden- lees je hieronder.

Bij situationeel grondbeleid kiest een gemeente per situatie in hoeverre ze betrokken raakt bij een ontwikkeling. Kiest een gemeente een actieve- of faciliterende rol of een combinatie hiervan? Afhankelijk van deze keuze heeft ze veel of weinig invloed op de grondontwikkeling. Hoe kan een gemeente zorgen dat ze in beide gevallen krachtig kan sturen op maatschappelijke waarden?

Deel gemeentelijke ambities publiekelijk

Eén van de meest effectieve manieren om te sturen op maatschappelijke waardecreatie, is door duidelijk kenbaar te maken wat de gemeentelijke ambities zijn. Omschrijf het narratief: het hele verhaal, op een heldere en eerlijke manier beschreven met alle ‘voors en tegens’. Door dit publiekelijk te delen met je bewoners en ondernemers, kunnen (markt)partijen en initiatiefnemers hierop inspelen.

Gebruik geen buzzwoorden

Het is een open deur dat het concretiseren van ambities zorgt dat marktpartijen beter weten wat een gemeente wil bereiken. Als gevolg kunnen ze daarop inspelen. Toch proberen gemeenten vaak een algemeen beleid op te stellen, zodat alle mogelijkheden open blijven. Met grondbeleid sturen op ‘een inclusieve- en vitale stad’ zijn bijvoorbeeld gebruikte buzzwoorden. Niemand is er tegen, maar daardoor zegt het ook niks. Dit zijn containerbegrippen en ze geven geen handvatten voor het te voeren grondbeleid.

Onderscheid middel en doel

Naast het vormen van abstracte ambities, lopen doel en middel vaak ook door elkaar heen. Eén van de experts uit het onderzoek, Co Verdaas, maakt dit duidelijk aan de hand van een voorbeeld: “Een woning bouwen is geen doel. Het huisvesten van mensen op een fatsoenlijke locatie, dat is een doel en daar heb je een woning voor nodig.”

 

Dit voorbeeld laat zien dat het bouwen van woningen dus een middel is om een doel te dienen. De ambitie om een inclusieve stad te zijn, is bijvoorbeeld een doel. Het voorzien in woningen in alle prijscategorieën kan een middel zijn om dit doel te bereiken. Houdt het doel scherp en omschrijf welke middelen hiervoor worden gebruikt. Het hanteerbaar maken van doelen is een logische stap, die vaak nog niet wordt gezet.

Hoe moet het dan?

Ik pak de inclusieve stad nogmaals als voorbeeld en borduur hier op voort: Laat als gemeente weten waarom je een inclusieve stad wilt worden en wat dit betekent voor je bewoners.

 

Betekent inclusiviteit dat de gemeente iedereen verwelkomt, dat ze segregatie tegengaat of alleen dat ze in woningen in alle prijscategorieën wil voorzien? Bij één van de onderzochte gemeenten bleek het laatste het geval te zijn. Wees duidelijk over de gemeentelijke behoeften en -ambities en bied daarmee marktpartijen en derden helderheid en comfort.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers