of 64740 LinkedIn

Hoe maak je de lokale vertaling van de RES 1.0?

Hoe maak je de lokale vertaling van de RES 1.0? Waar lopen gemeenten tegenaan en wat is de oplossing?
Over Morgen Reageer

RES 1.0 is een feit. Nu gaan gemeenten met nieuwe energie verder met de vertaling naar lokaal niveau. Maar die lokale vertaling is soms toch uitdagender dan verwacht. Waar lopen gemeenten tegenaan en wat is de oplossing?

De afgelopen jaren zijn gemeenten samen met andere partijen druk bezig geweest om met de regio een RES 1.0 neer te zetten. Het is nu tijd voor de volgende stap. Maar die stap is niet per sé helder. Is er bijvoorbeeld al duidelijk welke gebieden precies kansrijk zijn voor de opwekking van duurzame energie? En in hoeverre zijn inwoners en andere lokale partijen al betrokken?

 

Enerzijds heeft de twijfel over het ‘hoe nu verder’ te maken met de inhoud en mate van concreetheid van de betreffende RES 1.0, dit is per regio anders. Daarnaast verschilt de situatie per gemeente, ook wanneer gemeenten wel onderdeel zijn van dezelfde RES-regio.


Verschillende smaken

In de praktijk zien we verschillende smaken. Soms is de opgave (aantal MW) voor duurzame energie helder gesteld, maar is bijvoorbeeld nog niet duidelijk waar precies in de gemeente dit gaat landen. Hier is het tijd om samen op zoek te gaan naar kansrijke gebieden en/of geïdentificeerde gebieden concreter uit te werken.

 

Zo zijn er bijvoorbeeld bij de ene gemeente zoekgebieden voor wind- en/of zonne-energie aangewezen. Maar hoe kom je daarna – na dialoog met de belanghebbenden in die gebieden – tot projectlocaties waar duurzame energie al dan niet in combinatie met andere opgaven gerealiseerd kan worden?

 

Soms zijn de inwoners beperkt meegenomen bij het maken van de plannen voor RES 1.0 richting RES 2.0 en is het daarom nodig om hen er meer en beter bij te betrekken. Niet alleen informerend, maar ook via co-creatie.

 

Veel gemeenten willen ruimte geven aan lokale initiatieven. Dat is mooi, maar dat vraagt ook om gericht beleid. Aandachtspunt hierbij is dat doel en middel niet met elkaar verward moeten worden. Kwalitatief goede projecten op de juiste plaats is het doel, lokaal eigenaarschap is een middel om daar te komen met draagvlak.

 

Afbeelding

Zijn de inwoners goed betrokken bij RES 1.0 of moet dit nog gebeuren richting RES 2.0?


Hoe maak je de vertaling naar lokaal?

Elke situatie vraagt om maatwerk. Daarin zijn er drie elementen om je op te richten:

  1. Of er gebieden zijn bepaald
    We raden aan het gebied met een brede blik te bekijken: welke opgaven spelen er nog meer in het gebied, de rest van de gemeente of in de regio? Daarnaast is het van belang om scherp te hebben wat er in het verleden al gedaan is, wat er in de RES 1.0 staat en wat de kwantitatieve opgave precies is.

  2. Welke opgaven spelen in die gebieden
    Lees hier meer over in onze whitepaper over integraal gebiedsgericht werken in de RES.

  3. In hoeverre de belanghebbenden in dat gebied al zijn betrokken
    Definieer welke partijen je hoe en wanneer wilt betrekken. Kijk naar welke gesprekken al gevoerd zijn en wat het kennisniveau van de doelgroep is. Dit helpt om helder te krijgen waar de behoefte van inwoners, de gemeente en andere partijen ligt.

Sta dus echt even stil bij het opmaken van de status quo, voordat je begint aan de invulling ervan. Creëer een duidelijk beeld van waar je naartoe wilt en welke kaders daarbij horen, maar houd ook ruimte voor flexibiliteit.

Wil je meer weten over hoe je de vertaling van RES naar lokaal niveau maakt? Of wil je eens sparren over hoe je in dialoog met inwoners en belanghebbenden tot invulling van de energieambitie komt?
Kijk op deze pagina en neem contact op met Anouk Bakx of Marnix Brongers.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers