of 63623 LinkedIn

Het nieuwe omgevingsplan

Duurzaam en toekomstbestendig invullen van de woningbouwopgave.

Onlangs las ik het blog van mijn collega’s Maurits en Jolina. Daarin haalden zij een aantal krantenkoppen aan over de grote woningbouwopgave. Onder andere: “Aanvalsplan voor 40.000 huizen extra bóven Amsterdam, ‘we zijn het wachten zat’”. En in de Volkskrant stond onlangs: “Volgens makelaarsvereniging NVM is de enige oplossing tegen de woningnood bouwen in het groen.”

De woningbouwopgave is inderdaad groot. Er wordt dan ook veel over gepraat. Hoe kunnen we aan deze grote uitdaging invulling geven? En kan wet- en regelgeving een rol spelen in het duurzaam en toekomstbestendig invullen van deze woningbouwopgave? Volgens ons absoluut.

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren is het met ons eens. In haar Thorbecke lezing van 10 oktober jl geeft ze aan: “De gemeenten hebben inmiddels meer ruimte voor het stellen van eigen prioriteiten. De huidige regering sloot onlangs een uniek partnerschap met gemeenten, provincies en waterschappen om over de grenzen van de bestuurslagen aan de vraagstukken van vandaag en morgen te werken. (En) er ligt inmiddels een Omgevingswet, die meer ruimte geeft voor lokale afwegingen bij het inrichten van de leefomgeving”

 

De Omgevingswet gaat ons helpen!

Het omgevingsplan is een van de instrumenten uit de Omgevingswet. Dit plan biedt kansen om vooraf meer ruimte en flexibiliteit te bieden voor gebiedsontwikkelingen. Hierdoor hebben plannenmakers minder te maken met strakke kaders vanuit de overheid, en kunnen bouwers sneller schakelen en overgaan tot de realisatie van een project. Doordat de gemeente meer ruimte biedt en minder strakke kaders oplegt, passen meer plannen in het bestemmingsplan nieuwe stijl, zoals we het omgevingsplan kunnen zien. Hierdoor zijn minder afwijkingsbesluiten nodig en kunnen we sneller starten met de bouw. Dus vooraf ruimte bieden in plaats van achteraf afwijken!

 

Durft de overheid dat aan? Durft de overheid los te laten met vertrouwen in de markt? En hoe dan? In gesprekken met gemeenteraden merk ik elke keer weer hoe lastig dat is. Als raadsleden loslaten, wie stuurt er dan op ruimtelijke kwaliteit? En hoe houden we voldoende focus op de toekomst zodat we niet alleen maar bouwen voor het hier en nu? Vragen waar raadsleden de komende tijd mee aan de slag moeten.

 

Maak het concreet & praktisch!

Ik ga als adviseur van Over Morgen vaak in gesprek met de raad om samen te onderzoeken wat de consequenties zijn van de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet biedt. Dat doen we door heel praktisch aan de slag te gaan met een casus. Wat zijn de consequenties van meer ruimte bieden in het omgevingsplan? En hoe stuur je dan als raad? Met een casus maak je het tastbaar en concreet.


“Aan de rand van de stad is een groot leegstaand bedrijvencomplex. Sinds 2015 zijn de loodsen in verval en raakt het gebied steeds verder verpauperd. De buurtbewoners die in de aangrenzende rijtjeshuizen wonen, ervaren overlast van hangjeugd en het groeiende vandalisme. Een initiatiefnemer wil met een vooruitstrevend woonconcept een winstgevend project neerzetten.

Het plan is om 2 woontorens van 6 verdiepingen te realiseren met rondom veel groene ruimte. De luxe appartementen zijn zelfvoorzienend in energie door onder andere zonnepanelen en beschikken over een ondergrondse parkeergarage. De torens beschikken over een sportschool, supermarkt en horeca.

Het plan past in het ruimte omgevingsplan, maar de stakeholders zijn verdeeld: de gemeente wil dat het plan kan rekenen op draagvlak in de buurt, de woningcorporatie mist sociale woningbouw, omwonenden zijn verdeeld, detailhandel uit het centrum maakt zich zorgen over deze nieuwe ontwikkeling.

Moet de gemeente dit initiatief toestaan met weinig regels en veel vertrouwen overlaten aan de markt? Of vooral controleren en toezicht houden of het past binnen de bestaande regelgeving?”


Als de raadsleden hier goed zicht op hebben kunnen zij verantwoorde keuzes maken over het omgevingsplan: waar wil je ruimte en flexibiliteit bieden om snel en duurzaam te bouwen? In welke gebieden in je gemeente wil je de natuurwaarden beschermen en sta je geen woningbouw toe? Dit leidt tot meer begrip om los te laten in vertrouwen. Dat is niet eng, dat inspireert juist in mijn ogen.

 

Elke keuze is goed! Zolang we maar niet in de reflex schieten om alles ‘dicht te regelen’ omdat we niet weten waar een flexibeler omgevingsplan toe leidt. Dan wordt de woningbouwopgave pas een echte opgave!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers