of 62284 LinkedIn

Herindeling biedt kans voor duurzaam grondbeleid

Rond 1900 waren in Nederland nog ruim 1.100 gemeenten. Sinds begin 2018 is het aantal gemeenten door gemeentelijke herindelingen afgenomen tot 380. Begin 2019 zullen er 355 gemeenten in Nederland zijn. Dat betekent dat er 25 gemeenten ‘wegvallen’ in één jaar en dat is het hoogste aantal sinds jaren. Een herindeling of fusie kan voor veel tumult en ophef zorgen binnen een gemeentelijke organisatie. Kan ik mijn huidige baan behouden? Behoudt het gemeentehuis haar functie of verhuizen we naar de andere locatie? Ook de verschillende afdelingen van gemeenten worden gefuseerd. Kortom, het is een fusie van mensen, maar ook een fusie van beleid.

Voor mijn werk heb ik veel contact met medewerkers van de afdeling Grondzaken. Deze afdelingen houden zich onder andere bezig met gronduitgifte, het bouw- en woonrijp maken van het gebied en het transformeren & beheer van onroerend goed en uiteraard de financieel-economische projectbegeleiding. Om deze werkzaamheden richting en middelen mee te geven wordt er beleid opgesteld. Denk daarbij aan bijvoorbeeld grondbeleid, veelal vastgelegd in de gelijknamige beleidsnota. In een nota Grondbeleid beargumenteert de gemeente onder meer haar keuze voor een actief of faciliterend grondbeleid. Een middenweg tussen beiden typen grondbeleid komt overigens sinds de crisis steeds vaker voor (situationeel grondbeleid).

 

Een nieuwe nota Grondbeleid als startpunt 

Wanneer gemeenten gaan fuseren, dient bijvoorbeeld ook het grondbeleid te worden ‘gefuseerd’. Daarbij is de kans aanwezig dat de fuserende gemeenten een verschillend grondbeleid hanteren: actief, faciliterend of een midden-variant. En dit biedt kansen. Vele huidige nota’s Grondbeleid richten zich op beleidskaders voor ruimtelijke opgaven. Het gaat hierbij expliciet om de woningbouw, herstructurering van wijken, bedrijventerreinen en voorzieningen. Naast de traditionele opgave krijgen gemeenten nu ook te maken met de ruimtelijke inpassing van energieprojecten. Denk aan bijvoorbeeld zonneparken, windparken, energieopslag en de warmtetransitie (warmtenetten, restwarmte industrie, biomassa). Dit leidt op termijn tot een duurzaam energielandschap met een ruimtelijke claim. Naast het feit dat deze ruimtelijke claim (op korte termijn) goed in beeld moet zijn bij gemeenten, kan een vernieuwde nota Grondbeleid als instrument dienen om regie te houden op de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Ook hierbij moet nagedacht worden of de gemeente een faciliterende of juist een activerende rol inneemt.

 

Kortom, een gemeentelijke herindeling is een kans om het gemeentelijk grondbeleid enerzijds te heroverwegen (gezien de huidige marktontwikkelingen) en anderzijds te verduurzamen (gezien de duurzaamheidsopgave).

 

Over Morgen helpt gemeenten bij het opstellen van duurzaam grondbeleid. Wil je meer informatie over onze werkwijze en aanpak? Neem dan contact met ons op.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers