of 65101 LinkedIn

Grote lijnen in het coalitieakkoord wekken vertrouwen in klimaatbeleid

Grote lijnen in het coalitieakkoord wekken vertrouwen in klimaatbeleid
Over Morgen Reageer

De coalitiepartijen kiezen in hun doorstart voor realisme, randvoorwaarden en regie in het klimaatbeleid. Hoe kijken we bij Over Morgen naar hun keuzes?

De coalitie toont op het gebied van klimaatbeleid realisme door in het coalitieakkoord de focus te leggen daar waar de meeste CO2 te besparen valt, randvoorwaarden te stellen door het oplossen van knelpunten te prioriteren en regie te voeren door de uitvoeringskracht van zowel Rijk als medeoverheden te versterken.
Daarmee komen ze tegemoet aan bezorgde en kritische geluiden van de laatste tijd over de haalbaarheid van het klimaatbeleid in stad en regio. Dit zijn geluiden die wij bij ook Over Morgen regelmatig hebben laten horen.

Een welkom verhaal

Eigenaren van gebouwen en kavels hebben nog altijd weinig handelingsperspectief. De wijkgerichte aanpak voor aardgasvrij is niet betaalbaar en kan rekenen op weinig draagvlak. Grootschalige opwek vertraagt door netcongestie en complexe afstemming in het buitengebied. Vanuit die gedachte leest het nieuwe coalitieakkoord dan ook als een welkom verhaal.

Warmtenetten komen er bekaaid vanaf

In de gebouwde omgeving herkennen we ons in de plannen voor wat de ‘individuele aanpak’ is gaan heten: een Nationaal Isolatieprogramma en meer positie voor de hybride warmtepomp. Ook meer kaders en financiële ruimte voor verhuurders zien we zitten.

Maar warmtenetten komen er bekaaid vanaf. De praktijk leert dat alleen het afdekken van onrendabele toppen niet leidt tot realisatie en concrete toezeggingen over instrumentarium, zoals de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw), ontbreken. Ook blijf vaag hoe het Rijk gemeenten precies tegemoet gaat komen in de uitvoeringslasten. Tot slot zijn we heel benieuwd naar wat het nieuwe ‘uitdaagrecht’ van burgerinitiatieven gaat betekenen voor de warmtetransitie.

Concrete handvatten missen in coalitieakkoord

In de regio zien we dat er veel extra geld komt voor nieuwe energie-infrastructuur. Dit helpt om de Regionale Energiestrategieën uit te voeren. Ook juichen we de integratie van energie, klimaatadaptatie en circulaire economie toe, een koppeling waar we bij Over Morgen al een tijd mee experimenteren en pionieren.

Overigens missen we bij deze ambitie echt wel wat concrete handvatten, evenals de koppeling met andere thema’s die in diezelfde regio spelen, zoals natuurherstel en verduurzaming van de landbouw. En laten we ook hopen dat de nieuwe ministers van ‘VRO’ en ‘ KEN’ goed kunnen samenwerken.

Kortom; genoeg details om over te vallen en veel dingen vragen om nadere uitwerking. Maar de grote lijnen zijn goed, herkenbaar en wekken het vertrouwen dat de coalitie scherp heeft dat er in de praktijk behoefte is aan realisme, randvoorwaarden en regie.


Wij kijken ernaar uit onze opdrachtgevers in publieke en private sector ook in de komende kabinetsperiode te helpen met het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de leefomgeving.

 

Contactpersoon

Rob Geldhof

Lees meer

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers