of 65378 LinkedIn

Grondbeleid en duurzaamheid: prille liefde?

AfbeeldingDe laatste tijd krijg ik steeds meer de neiging om het thema Grondbeleid en duurzaamheid: prille liefde?voor te stellen aan een andere goede vriend van mij, meneer gebiedsontwikkeling. Het lijkt alsof zij elkaar niet kennen. Waarom zie ik anders zoveel ontwikkelingen zonder hoge duurzaamheidsambities? Waarom werkt bijna elke gemeente aan duurzaamheidsbeleid, zonder dit direct te vertalen naar grondbeleid?

Gescheiden disciplines
Samen met collega’s heb ik al menig gemeentelijke duurzaamheidsagenda, routekaart of ander duurzaamheidsbeleid opgesteld. Processen vol enthousiasme, zeker met de creatieve acte de presence van Over Morgen. Ook wij gaan vaak nog enthousiaster naar huis dan we kwamen. Toch stellen we onszelf de kritische vraag hoe deze duurzaamheidsambities geborgd worden in gebiedsvernieuwingen. Mede door juridische kaders zijn duurzaamheid en gebiedsontwikkeling nog te vaak gescheiden disciplines. Dit levert risicomijdend gedrag op in de projectomgeving. De geluiden zijn bekend: “angst voor een lagere grondwaarde”, “geen extra onzekerheid in mijn proces”, “ik wil geen pilots in mijn project” of “zit de consument wel te wachten op deze innovaties?”.

 

Om dit te stoppen en duurzame gebiedsvernieuwing te stimuleren, roepen wij op om al het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid van Nederland te vertalen naar grondbeleid en vice versa. Degenen die gebiedsontwikkelingen leiden moeten open (gaan) staan voor duurzaamheidsambities die beleidsmakers in duidelijke handvatten aanbieden. Dit gaat over een verandering van houding en gedrag. Het gaat om omarmen van het onzekere vanuit de meerwaarde die het oplevert, in plaats van het negeren van het onbekende.

 

Gebiedsniveau
Op gebiedsniveau kunnen duurzaamheidsafspraken worden gemaakt over het bouw- en woonrijp maken van het gebied, de inrichting van de openbare ruimte, nutsvoorzieningen, oplaadpunten voor auto’s, gasloos bouwen en zelfvoorzienende waterhuishouding. Veel maatregelen gaan niet ten koste van de grondexploitatie, zeker niet als ook naar de kosten van de gebruiksperiode wordt gekeken. Als het wel op de grondexploitatie drukt, maak dan een transparante afweging. Als vrijwillige afspraken met ontwikkelende partijen niet lukken, kunnen dergelijke afspraken (deels) afgedwongen worden via het exploitatieplan. Dit vraagt wel om enig lef en gedegen kaders.

 

Gebouwniveau
Op gebouwniveau is het Bouwbesluit maatgevend. Gemeenten kunnen geen extra duurzaamheidseisen stellen aan een omgevingsvergunning voor een bouwwerk. In dit geval komt het bij grondbedrijven en projectbureaus aan op kennis van de duurzaamheidsmogelijkheden en een gevoel van urgentie. Het helpt als de gemeente meer zicht geeft op de mogelijkheden en een heldere ambitie met verwachtingen durft uit te spreken.

 

Over Morgen pleit ervoor dat gemeenten het grondbeleid gebruiken als middel om duurzame  gebiedsvernieuwing te stimuleren. Wij hebben de overtuiging dat veel mogelijk is via eigen grondposities dan wel anterieur of middels een exploitatieplan. Ontwikkelende partijen staan open voor duurzaamheidsambities in hun plannen. De komende jaren moet het duurzaamheidsbeleid bij gemeenten zich gaan bewijzen, dus zijn snel instrumenten nodig om deze ambities te realiseren. Wat begint bij een prille liefde kan snel een vlammend duo zijn.

 

Met dank aan de bijdragen van mijn collega’s Tjakko Dijk en Maurits Materman. Tjakko en ik zoeken bij het opstellen van duurzaamheidsagenda’s en routekaarten steeds naar aanscherping van de ambities. Maurits is een strategisch adviseur gebiedseconomie met veel ervaring met ontwikkeltrajecten binnen gebiedsvernieuwing. Samen met duurzaam vastgoedexpert Peter Paul Smoor en planeconoom David Witvoet hebben we de disciplines intern al met elkaar verbonden. We zoeken naar manieren om hetzelfde bij opdrachtgevers te doen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers