of 59220 LinkedIn

Gezamenlijke visie lokale energietransitie

Gezamenlijke visie lokale energietransitie. Ruimtelijke ordening cruciaal voor toekomstige energievoorziening
Over Morgen Reageer

Zes adviesbureaus op het gebied van energie en ruimtelijke ordening hebben vandaag een gezamenlijke visie opgesteld om nieuwe wetgeving en planvorming (Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan) op een gelijke wijze te gebruiken. De zes adviesbureaus, CE Delft, Generation.Energy, Over Morgen, Quintel Intelligence, Royal HaskoningDHV en Tauw vinden het belangrijk dat deze instrumenten die gemeenten en provincies gaan gebruiken, op een vergelijkbare wijze worden toegepast en dat dezelfde (reken)methodiek en kentallen worden gebruikt. Daarmee wordt de landelijke energietransitie versterkt en zijn lokale plannen vergelijkbaar en optelbaar. De partijen hebben een handreiking opgesteld die lokale overheden ondersteunt bij de energietransitie.

Ruimtelijke ordening cruciaal voor toekomstige energievoorziening
Het aantal windmolens en zonneparken neemt flink toe, en alle 7,5 miljoen woningen en 1,1 miljoen utiliteitsgebouwen met een aansluiting op aardgas zullen moeten worden voorzien van een alternatieve warmtebron, met een bijbehorend installatie- en isolatieniveau.

 

Naast de ruimtevraag voor de opwek van duurzame elektriciteit (wind- en zonne-energie) is er ook ondergrondse ruimtevraag voor de uitbreiding van het distributienetwerk (elektra, warmte, hernieuwbaar gas) en warmtelevering (geothermie en warmte-koude opslag), alsmede ruimtegebruik voor de opwek- en opslaglocaties van warmte en conversie van elektriciteit in bijvoorbeeld waterstof.

 

Lees hier de handreiking ‘lokale instrumenten voor energietransitie’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers