of 65101 LinkedIn

Gemeente Hoorn deelt geleerde lessen over circulaire economie

Gemeente Hoorn deelt geleerde lessen over circulaire economie
Over Morgen Reageer

Gemeente Hoorn is in 2019 begonnen met het werken naar een circulaire economie. In samenwerking met Over Morgen maakt de gemeente een uitvoeringsprogramma. Projectmanager Circulaire Economie van de gemeente Hoorn, Bob van Lanen en Over Morgen- adviseur Thijs Aarden delen hun geleerde lessen.

Sinds 2012 is de circulaire economie bekend in Nederland. Het wordt gezien als een oplossing voor het uitputten van grondstoffen, door ze steeds opnieuw te gebruiken. Acht jaar later zien we dat al veel gemeenten zich bewust zijn van wat een circulaire economie is en wat de voordelen hiervan zijn. Maar ermee starten om deze transitie te versnellen, is nog niet van vandaag op morgen gedaan. Daarom delen we lessen uit de praktijk, om je voordeel mee te doen.

 

 1. Waarom is een circulaire economie belangrijk voor de gemeente Hoorn?
  Bob: “De gemeente Hoorn wil in 2040 een klimaatneutrale stad zijn, oftewel een stad die geen negatieve invloed uitoefent op het milieu en het klimaat. Het ontwikkelen van een circulaire economie is een speerpunt om deze ambitie te bereiken.
  Naast de energie- en warmtetransitie en de inzet op klimaatadaptatie en biodiversiteit zorgt het toewerken naar een economie met gesloten grondstof- en materiaalkringlopen tot een sterke reductie van CO2-uitstoot en voorkomt het de uitputting van grondstoffen.
  Hoorn is een levendige stad met zo’n 75.000 inwoners die met behulp van innovatie en verduurzaming werkt aan een toekomstbestendige en weerbare economie.”

 2. Wat wil je bereiken met het opstellen van een uitvoeringsprogramma Circulaire Economie?
  Bob: “In veel gemeenten, ook binnen de gemeente Hoorn, staan we nog aan het begin van de omvorming van een lineaire economie naar een circulaire economie. In deze fase zijn dan ook nog veel vragen: wat is een circulaire economie precies? Hoe moet deze economie vorm krijgen? Met het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie willen we in Hoorn de komende vier jaar met concrete projecten aan de slag om de kansen die er liggen te benutten en te laten zien wat er al mogelijk is. Door te experimenteren en te leren zetten we de eerste stappen en hopen daarmee anderen te inspireren om ook de stap richting een duurzame, circulaire economie te zetten.”

 3. Met wie zet je de eerste stappen?
  Bob: “Kijk waar binnen de organisatie energie zit en waar mensen kansen zien. Ga daar concreet mee aan de slag. Mensen raken enthousiast als ze zien dat het ook op een andere, duurzamere manier kan. En dat werkt aanstekelijk voor de rest van de organisatie.”
  Thijs: “We werken ook naar buiten toe. De circulaire economie is van iedereen die in de gemeente woont, werkt en recreëert. Dus ga in gesprek met spelers zoals afvalbedrijven en ondernemers die kansen zien. Zo haal je op waar de energie zit om aan de slag te gaan, in plaats van alles als gemeente uit te lijnen. Als je daarnaast ook inzichtelijk maakt waar in jouw gemeente de grootste milieu-impact te behalen is, heb je een stevige basis voor het definiëren van de eerste kansrijke projecten.


 4. Wat zijn doorslaggevende succesfactoren om dat doel te bereiken?
  Bob: “Een belangrijke succesfactor is de wil en de motivatie om de stap te maken van een lineaire naar een circulaire economie. Binnen de gemeente Hoorn zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk mensen die zien dat het anders kan. Door op een andere manier naar grondstof- en materiaalstromen te kijken, ontstaan er nieuwe inzichten hoe we lokaal maar ook regionaal een economie kunnen inrichten die beter is voor mens, dier en milieu.
  Thijs: “Wat ik als belangrijkste succesfactor heb ervaren is dat je als gemeente de kracht en kennis van ondernemers, organisaties en de gemeente bundelt en benut. Dat kan je doen door samen duidelijkheid te scheppen over wat je bedoelt met een Circulaire economie en waarom je daarmee aan de slag wilt.

Gratis webinar

Wil jij ook van ambitie naar actie in jouw gemeente? In de webinar ‘Circulaire economie: van ambitie naar actie voor gemeenten’ op 23 juni tussen 10:30 en 12:00 nemen gemeente Hoorn en Over Morgen je verder mee in de geleerde lessen en gaan we samen in gesprek over de do’s en don’ts.


Meld je hier aan voor de webinar.

 

Contactpersoon
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers