of 63000 LinkedIn

Gebiedsatlas helpt bij toekomstbestendige aanpak van opgaven in het buitengebied

Toekomstbestendige aanpak van opgaven in het buitengebied. Gebiedsatlas helpt. Inzicht op het juiste gebiedsniveau
Over Morgen 2 reacties

Het buitengebied staat onder druk. Hoe vinden we de juiste plek voor alle opgaven, van duurzame opwek van energie tot landbouw, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling en meer? De Gebiedsatlas helpt je wegwijs te worden in het oerwoud van opgaven en zorgt ervoor dat je de juiste keuzes maakt voor een toekomstbestendig resultaat.

In de buitengebieden van Nederland hebben we met meer ruimtelijke vraagstukken te maken dan ooit. We zoeken ruimte voor de duurzame opwek van energie, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, landbouw en meer. De druk op de ruimte in Nederland neemt toe en het leggen van de puzzel wordt steeds ingewikkelder.


Met de grote opgaven van nu kunnen is de behoefte aan inzicht en informatie op gebiedsniveau groter dan ooit. Bij veel van onze opdrachtgevers bieden we dat inzicht door de inzet van een Gebiedsatlas. Een digitale gebiedsatlas visualiseert alle projecten, relevante data, trends en ontwikkelingen op samenhangende kaarten. Dat helpt om wegwijs te worden in het oerwoud van overlappende opgaven. In de gebiedsatlas komt sectorale informatie gebiedsgericht bij elkaar.

Inzicht op het juiste gebiedsniveau

Je kunt een Gebiedsatlas op verschillende schaalniveaus opstellen: met focus op de regio, een gemeente, een wijk of een ontwikkellocatie. Zo bouwden we voor de provincie Flevoland een regionale Gebiedsatlas en storymap als basis voor gebiedsgerichte samenwerking aan de Veluwerandmeren. Maakten we een Gebiedsatlas als basis van het onderzoek naar de toekomst van het buitengebied van de gemeente Alphen aan den Rijn en een storymap met Gebiedsatlas voor het gebiedsprogramma Maasheggen UNESCO.

 

Afbeelding

 

De voordelen van een Gebiedsatlas

De waarde van de gebiedsatlas bewijst zich telkens weer als sterk middel voor:

  • Joint fact finding. Onze ervaring is dat het loont om in complexe projecten waar verschillende opgaven (en dus ook belangen) elkaar treffen, te beginnen met een gedeeld beeld, oftewel joint fact finding. In gewoon Nederlands: waar hebben we het over en waar staan we. Sectorale informatie brengen we gebiedsgericht bij elkaar in kaartlagen. Dit voortkomt dat belanghebbenden elkaar in het proces blijven bestoken met ‘het eigen gelijk’ of op een later moment om meer onderzoek vragen. Met een gedegen empirische basis krijgen al die verschillende partijen een gedeeld beeld van de opgave én van de urgentie. Het geeft hiermee een springplank voor goede samenwerking. Het voorkomt maandenlange bureaustudies, zodat de aandacht naar oplossingsrichtingen voor het vraagstuk kan gaan.
  • Inzicht in trends: met data kunnen we op de kaart trends inzichtelijk maken. Dit legitimeert de noodzaak om al dan niet in te grijpen. Er is een opgave en er is urgentie, maar wanneer doe je wat precies? Als steeds meer mensen de (e-)bike pakken, wat betekent dat voor de openbare ruimte die we binnenkort veranderen? Inzicht in trends helpt bij het bouwen van alternatieve scenario’s en het creëren van een verhaal dat aangeeft waarom je zou kunnen of moeten ingrijpen.
  • Monitoren van voortgang: meten is weten. Door te monitoren en dus data te genereren tijdens de uitvoering, krijg je zicht op de effectiviteit van het handelen en ben je in staat tussentijds in te grijpen.

Deze drie punten klinken wellicht logisch, maar we zien nog vaak dat de inzet van gebiedsgerichte data en kaarten in projecten beter kunnen worden benut als startpunt voor een gebiedsontwikkeling of gebiedsproces. Al is het maar om de gebieden en plekken waaraan we werken ‘tastbaarder’ te maken, dichterbij te halen.

 

Uiteraard moet dit worden aangevuld met de lokale kennis van de mensen die het gebied goed kennen. Datagedreven gebiedsontwikkelingsprojecten zijn voor ons het nieuwe normaal. Het is echt een verrijking op de inhoudelijke expertise en proces- en co-creatieaanpak in elk project.

Wil je meer weten over het inzet van data en de gebiedsatlas voor jouw project in het buitengebied? Neem dan contact op met Ruben Visser of Lisa Olsthoorn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter Schellekens (BAG medewerker) op
Dit is het gevolg van regeringen zonder visie die alles op hun beloop hebben gelaten. Immigratie, distributiecentra, datacentrums etc. Wie heeft het er tegenwoordig niet over? We zijn ons eigen land onomkeerbaar aan het verkloten. Er is niet eens meer een stukje bos over rond Utrecht om rustig met mijn gezin te wandelen.
Door Bart (Beleidsadviseur) op
Het blijft symptoombestrijding.
Dit land heeft geen mogelijkheden meer om te groeien, red wat er nog te redden is van het open landschap. Stop de bevolkingsgroei, stop de wildgroei aan bedrijventerreinen. Kies ervoor om bepaalde economische activiteiten niet meer te doen. Maar ga niet zitten puzzellen waar nog wat weg te proppen is. Kom eens met een echte visie op de toekomst van dit land.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers