of 59082 LinkedIn

Frisse blik noodzakelijk bij kostenverhaal

Wetgeving buitelt momenteel over elkaar heen. Ook wat betreft gemeentelijk kostenverhaal. Waar het bij kostenverhaal steeds om gaat is dat de gemeente verplicht is om haar kosten te verhalen die zij maakt om bouwplannen mogelijk te maken voor initiatiefnemers. Echter, het begrip “bouwplan mogelijk maken” is nog al eens aan wetswijzigingen onderhevig.

Wetswijzigingen
Even in vogelvlucht door de wetswijzigingen:

 

In 2008 kregen we de nieuwe Wro 2008 waarmee het verplicht kostenverhaal echt begon: “kostenverhaal is verplicht voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.” Gedoeld werd op bestemmingsplannen, inpassingsplannen en projectbesluiten.

 

Per 31 maart 2010 is de Crisis-en Herstelwet van toepassing. Vanaf dat moment moeten ook projectuitvoeringsbesluiten voorzien worden van kostenverhaal via een exploitatieplan of via anterieure overeenkomsten.

 

Op 1 oktober 2010 kwam de WABO. Het projectbesluit (Wro) werd vervangen door de omgevings-vergunning voor bouwen, waarbij wordt afgeweken van BP.

 

Begin 2013 is de wet tot permanent maken Crisis- en herstelwet aangenomen, met als uitvloeisel dat nu sinds 1 november 2014 (inwerkingtreding Amvb ‘quick wins’) de gemeente ook bij planologische kruimelgevallen moet toetsen of de omgevingsvergunning voorziet in een bouwplan en of aldus het kostenverhaal voldoende geregeld is.

 

Minder procedures maar wel kostenverhaal
Bij die laatste wetswijziging van 1 november 2014 is de op zich zelf goede gedachte doorgevoerd om meer projecten mogelijk te maken met minder procedures. Het aantal “kruimelgevallen” die mogelijk worden gemaakt met een eenvoudige omgevingsvergunning is vergroot. Daardoor zijn er nu echter wel grote “kruimelgevallen” ontstaan die verplicht kostenverhaal nodig kunnen hebben.

 

Het gaat om functieverandering van gebouwen, bijvoorbeeld kantoren naar wonen, en het gaat om tijdelijk afwijken van het bestemmingplan met 10 jaar (tot 1 november was dit nog 5 jaar). Voor die situaties is geen uitgebreide planologische procedure (26 weken) nodig, maar volstaat een eenvoudige omgevingsvergunning (8 weken). Wel moet dus voor zulke initiatieven mogelijk een anterieure overeenkomst worden gesloten dan wel een exploitatieplan worden opgesteld. Dat is het geval mits er sprake is van een bouwplan in de zin van de grexwet.

 

blog willem

 

Wanneer verplicht kostenverhaal
Mijn vraag aan u is of ú nu, na alle aanpassingen van de afgelopen jaren, nog weet wanneer u verplicht kostenverhaal moet toepassen? Wij weten het in elk geval wel. Hieronder hebben wij dat in het kort voor u op een rijtje gezet.

 

Kostenverhaal via exploitatieplan / anterieure overeenkomsten is nu verplicht voor:

 

  • bestemmingsplan, wijzigingsplan en beheersverordening / Wro;
  • inpassingsplannen / Wro;
  • projectuitvoeringsbesluit / Crisis- en herstelwet;
  • projectafwijkingsbesluit / Wabo (omgevingsvergunning bouwen, afwijkend van BP of beheersverordening);
  • mogelijk besluiten voor functieverandering van gebouwen of voor tijdelijk afwijken van het bestemmingplan met 10 jaar / BOR.

 

Als de Nieuwe Omgevingswet in werking treedt, zal deze lijst er wéér anders uit zien, maar zover is nu nog niet.

 

Hoe dan ook, een frisse blik op kostenverhaal blijft noodzakelijk!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers