of 59250 LinkedIn

Ferdinand Michiels

Sinds 2007 is Ferdinand actief als financieel-strategisch adviseur op het terrein van duur¬zame gebiedsontwikkeling en samenwerkingen. Hij is gedreven in zijn vak en ondersteunt opdrachtgevers van analyse tot besluitvorming. Hij schrijft regelmatig artikelen over thema’s binnen gebiedsontwikkeling. In de komende jaren gaat hij zich vooral bezighouden met de financiële aspecten van de ‘energietransitie’ (zon, warmte & wind) in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling, omdat op dat vlak daadwerkelijk een maatschappelijke impact kan worden gereali¬seerd. Ook gaat hij zich verder verdiepen in de ruimtelijke impact van duurzame (elektrische) mobiliteit.

ferdinand.michiels@overmorgen.nl
06 58 96 06 09

LinkedIn

  • Daar komen de accountants!

    Reageer

    AfbeeldingTips voor een soepel proces rondom grondexploitaties.

    Ieder jaar zijn gemeenten in het eerste kwartaal druk bezig met de jaarrekening. Vooral projecten met veel schattingselementen vergen veel aandacht van ambtenaren. Een grondexploitatie is hier een goed voorbeeld van. Het zijn vaak projecten met een hoge boekwaarde en een lange doorlooptijd. De actualisatie van een grondexploitatie is noodzakelijk, maar ook tijdrovend. De reguliere werkzaamheden lopen immers ook door. Denk hierbij maar aan onderhandelingen met marktpartijen, aanbesteding van civiele werken, stedenbouwkundige uitwerkingen, etc. Uiteindelijk worden de geactualiseerde grondexploitaties verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening. Daarmee kan de jaarrekeningcontrole door de accountant worden gestart.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Boggers