of 65101 LinkedIn

Ferdinand Michiels

Sinds 2007 is Ferdinand actief als financieel-strategisch adviseur op het terrein van duur¬zame gebiedsontwikkeling en samenwerkingen. Hij is gedreven in zijn vak en ondersteunt opdrachtgevers van analyse tot besluitvorming. Hij schrijft regelmatig artikelen over thema’s binnen gebiedsontwikkeling. In de komende jaren gaat hij zich vooral bezighouden met de financiële aspecten van de ‘energietransitie’ (zon, warmte & wind) in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling, omdat op dat vlak daadwerkelijk een maatschappelijke impact kan worden gereali¬seerd. Ook gaat hij zich verder verdiepen in de ruimtelijke impact van duurzame (elektrische) mobiliteit.

ferdinand.michiels@overmorgen.nl
06 58 96 06 09

LinkedIn


 • Van RES naar Regionale Grondstrategie

  Reageer

  AfbeeldingGemeente Scherpenzeel won de VVG-Inspiratietrofee 2018 (Vereniging van Grondbedrijven) voor de meest inspirerende nota grondbeleid. De beleidsnota zag er mooi en compact uit. De grote opgave van de energietransitie kwam ik echter niet tegen. Is dit voor gemeenten dan nog een blinde vlek?

 • Wat verandert door de nieuwe kostenverhaalsregeling?

  Reageer

  AfbeeldingDe Aanvullingswet Grondeigendom is erg belangrijk voor de nieuwe Omgevingswet. Over de nieuwe kostenverhaalsregeling is al veel geschreven. Gebiedseconomen Ferdinand Michiels en Maarten Buisman geven aan wat er in de kern vooralsnog gaat veranderen. Dit is namelijk nog niet altijd even helder voor ambtenaren en private partijen. 

 • LETS blockchain

  2 reacties

  AfbeeldingOntvrienden, swaffelen, selfie en treitervlogger. Je kent ze wel, modewoorden van de afgelopen jaren. In de zakelijke wereld heb je ze ook: bitcoin, mining en blockchain. Deze drie woorden zijn niet hetzelfde en toch sterk met elkaar verbonden. Bitcoin is een digitale munteenheid. Mining is een proces van valideren en vastleggen van gegevens. En blockchain is kort gezegd het systeem waarin transacties decentraal en transparant worden vastgelegd zonder tussenkomst van een intermediair. Iedereen praat erover, maar weet iedereen wat het precies inhoudt? Volgens mij niet. De spreekwoordelijke klok en de klepel. Neem blockchain uit dit rijtje. Is dit echt een modewoord, of toch niet?

 • Winst-berichten grondexploitaties: goed of relevant nieuws?

  Reageer

  Het is grappig dat één publicatie in de media leidt tot twee verschillende krantenkoppen. De TU Delft doet jaarlijks onderzoek naar het saldi van gemeentelijke grondexploitaties. In 2017 hebben gemeenten gezamenlijk een positief saldo gerealiseerd van een miljard euro. Sinds 2006 is dit niet meer voorgekomen. VNG Nieuws kopte met “Recordwinst op grondexploitaties”. Na jaren van crisis is dit voor de lezer natuurlijk goed nieuws, maar klinkt als een sigaar uit eigen doos omdat eerder miljarden zijn afgewaardeerd op deze grondposities. Het Financieel Dagblad kopte juist met een bezorgde mededeling: “Uitgaven gemeenten aan bouwgrond bereiken dieptepunt”. Toch kregen de positieve ‘winst-berichten’ de meeste aandacht.

 • Van onbegrip en ondoorzichtigheid naar rust en transparantie bij actualisatie van grondexploitaties

  Reageer

  AfbeeldingBegin dit jaar hebben de ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen) ons gevraagd om de gemeentelijke grondexploitaties te actualiseren. De gemeente had op dat moment geen planeconoom en heeft daarom besloten om Over Morgen in te schakelen. Een type opdracht dat wij vaker uitvoeren voor gemeenten in Nederland. Soms gaat het om een kleine portefeuille, maar voor deze gemeenten waren dit maar liefst 30 grondexploitaties die in zes weken tijd werden geactualiseerd. Maar hoe start je een dergelijk proces? Wat zijn de logische stappen? En tegen welke issues loop je aan? Hieronder een kort verslag.

 • Daar komen de accountants!

  1 reactie

  AfbeeldingTips voor een soepel proces rondom grondexploitaties.

  Ieder jaar zijn gemeenten in het eerste kwartaal druk bezig met de jaarrekening. Vooral projecten met veel schattingselementen vergen veel aandacht van ambtenaren. Een grondexploitatie is hier een goed voorbeeld van. Het zijn vaak projecten met een hoge boekwaarde en een lange doorlooptijd. De actualisatie van een grondexploitatie is noodzakelijk, maar ook tijdrovend. De reguliere werkzaamheden lopen immers ook door. Denk hierbij maar aan onderhandelingen met marktpartijen, aanbesteding van civiele werken, stedenbouwkundige uitwerkingen, etc. Uiteindelijk worden de geactualiseerde grondexploitaties verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening. Daarmee kan de jaarrekeningcontrole door de accountant worden gestart.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers