of 64277 LinkedIn

Erik Tissingh

Ondernemen en coalities creëren tussen partijen is een specialiteit van Erik. Met een sterk strategisch inzicht, doorzettingsvermogen, gevoel voor timing en een resultaatgerichte instelling brengt hij partijen bij elkaar en zorgt voor besluiten. Met zijn ruime ervaring in project-, en procesmanagement is hij uitermate geschikt voor het begeleiden van vraaggestuurde ontwikkelingsprojecten. Hij laat zich niet leiden door beperkingen maar gaat graag uitdagingen aan.

erik.tissingh@overmorgen.nl
06 20 74 52 18
LinkedIn


 • Lokaal eigendom duurzame energie

  Reageer

  AfbeeldingDe trend is al een tijdje zichtbaar en zoals met veel trends, is een ontwikkeling binnen de kortste keren de norm. Zo ook het debat over het eigenaarschap van de vele zonneparken (en windprojecten) die in ontwikkeling zijn, en waarvan er ongetwijfeld nog velen komen. Het Ontwerp-Klimaatakkoord pleit voor 50% lokaal eigendom en ook in de handreiking die Rijksoverheid, IPO, VNG en UvW hebben geschreven voor de ‘RES-en’ worden voorstellen gedaan om dat voor elkaar te krijgen.

 • Zonneparken vliegen ons om de oren

  Reageer

  AfbeeldingDe zonneparken vliegen ons om de oren in Nederland. Althans de plannen. Er worden er nu weliswaar steeds meer daadwerkelijk gebouwd, maar het aantal aankondigingen en nieuwsberichten over nieuwe plannen, zijn aan de orde van de dag. Veel buitenlandse grote ontwikkelaars van en beleggers in zonnepanelen melden zich in Nederland omdat de businesscase hier  door de SDE+ regeling stabiel is. Boeren en andere grondeigenaren worden meermaals benaderd om hun grond ter beschikking te stellen en zien door de vele beloftes het bos ook niet meer. Maar met al die plannen, al die partijen die Nederland niet kennen en de ‘ratrace’ die er gaande is, nemen ook de discussies over de wenselijkheid of onwenselijkheid van zonneparken toe. Is het mooi of lelijk? Moeten we er vruchtbare  grond voor opofferen of niet? Tuurlijk generaliseer ik wat, maar de discussies en debatten die ik hierover hoor, vind ik vaak wel erg ongenuanceerd. En dat geldt voor iedereen: LTO, de ontwikkelaars, de duurzaamheidsvoorlopers, de landschapscultuurclubs en ga maar door.

 • Het jaar van de zon. Hoe krijgen gemeenten, steden, dorpen of provincies inzicht in de kansen op het gebied van zonne-energie?

  Het jaar van de zon

  Reageer

  Jan Terlouw zei ooit eens: alle energie en leven komt van de zon. Met olie gebruiken we de zon van tien duizend jaar geleden. Waarom gebruiken we niet gewoon de zon van nu? Immers, zonne-energie die in één uur de aarde bereikt, is genoeg om de hele planeet voor één jaar van energie te voorzien. Afgaand op de aanvragen die deze voorjaarsronde voor de SDE+ ingediend zijn, begint het er nu op te lijken.

 • Vergeten we niet het waarom van de Omgevingswet?

  1 reactie

  AfbeeldingDe Omgevingswet. Bejubeld door vriend en vijand om z’n nieuwe denken over de rol van inwoners, overheid en bedrijfsleven. We gaan meemaken met de vaststelling van de zogenaamde AMvB’s later dit jaar in de 2e Kamer of iedereen vasthoudt aan de oorspronkelijke bedoelingen van de Omgevingswet. Want overheden ‘in het veld’ zijn een jaar verder met de implementatie en een deel houdt vast aan ‘de idealistische doelstellingen’. Een ander deel ziet de implementatie helaas nog als een instrumenteel en technocratisch veranderproces.

 • Dem Deutschen Volke

  Reageer

  AfbeeldingDeze zin staat op de gevel van de Reichstag: het Duitse Parlement. We hebben ons gedurende een bezoek aan Berlijn verdiept in hoe ‘dem Deutschen Volke’ de gebiedsvernieuwing en stadsontwikkeling van Berlijn organiseert. En ja, er is voor ons Hollanders veel te leren van de Duitse wijze, maar daarover meer in een volgend blog. We kwamen namelijk een ander zeer hardnekkig en herkenbaar verschijnsel tegen: de blindheid, naïviteit of onderschatting van de machthebbers op het pluche voor ‘Dem Volke’.

 • Omgevingswet raakt goede snaar

  1 reactie

  Maar ‘it ain’t over till the fat lady sings’

  “Kwaliteit dwing je niet af met regels, dat ontstaat in de harten van mensen.” Dit was de treffende kern van PvdA-kamerlid Albert de Vries bij het wetgevingsoverleg over de Omgevingswet. En ook verder op links geeft SP-er Eric Smaling aan precies te weten waar het over gaat door te stellen dat het onderwerp interessanter moet worden gemaakt voor de mensen. Het gaat over hun leefomgeving!

 • Educatie door zonneparken

  Reageer

  Een zonnepark is geen functie waar we ons voor moeten schamen, die we moeten verbergen en die niet gezien mag worden. Zonnevelden kunnen juist aangewend worden om de energie-transitie in Nederland verder te brengen; ze kunnen meer opleveren dan alleen duurzame stroom. Zonneparken kunnen namelijk gebruikt worden om bewustzijn te creëren, voor educatieve doeleinden en er zijn ook voldoende mogelijkheden voor dubbelgrondgebruik: grazen van kleinvee onder de panelen, bloementuin, educatie en zelfs het telen van groente en fruit in kleine kassen met panelen erboven. Door slimme locaties te kiezen en een concept te ontwikkelen dat past bij de plek en de gemeenschap zal het draagvlak voor zonneparken alleen maar toenemen.

 • De ladder van de duurzame verstedelijking de deur uit!

  Reageer

  “De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut wordt.” In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt deze beschrijving gehanteerd. De ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen.

 • Het dubbele gezicht van de postcoderoosregeling

  1 reactie

  Sinds 1 januari 2014 is de zogenaamde postcoderoosregeling in werking. Deze regeling geeft een forse financiële stimulans om grootschalige zonnevelden – zoals we die wel in Duitsland kennen – ook in Nederland mogelijk te maken. Sinds de inwerkingtreding van de regeling is er veel kritiek op de regeling: te klein bereik vanwege de beperking van de postcoderoos, dubbele aansluitingen zijn onnodig en leiden tot teveel kosten, BTW-onduidelijkheid, et cetera. Maar toch blijft de markt maar vernieuwen: nieuwe postcoderoosprojecten worden geïnitieerd en risicodragende nieuwe zonneveldontwikkelaars melden zich.

 • Boodschap aan de nieuwe gemeentelijke coalities

  Reageer

  “Are we wasting a good crisis?”

  Toen in 2006 de vastgoedmarkt begon te voelen dat er geen sprake was van een tijdelijke dip en vanaf 2009 eigenlijk iedereen in Nederland wel merkte dat we te maken hadden met meer dan een crisis, zagen wij bij Over Morgen de kansen tot fundamentele verbeteringen direct. Iedereen had de mond vol van de crisis die ‘alles zou gaan veranderen’ en die ‘louterend’ zou gaan werken. We moeten vooral niet doen wat we altijd deden. Nieuwe oplossingen, grenzen verleggen en de dingen anders doen. Niet langer de makkelijkste weg, maar kiezen voor de beste weg. Een walhalla van mogelijkheden om de dingen eindelijk eens anders en beter te doen.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers