of 59345 LinkedIn

Energietransitie: een makkie voor nieuwe kabinet

AfbeeldingTijdens onderhandelingen is het goed gebruik niets naar buiten te brengen. Hooguit mompelt men iets over ‘goede hoop hebben’ en ‘dat het lastig is’, et cetera. Logisch, het opbouwen van vertrouwen is immers cruciaal en dat doe je met elkaar. De buitenwereld werkt daarbij enkel als stoorzender. Als je de reguliere media en daarin opererende spreekbuizen mag geloven, is klimaat, duurzaamheid en energie een lastig onderwerp voor de onderhandelaars. GroenLinks en D66 aan de ene kant, VVD en CDA aan de andere kant. Volgens de kenners staan ze daarom zogenaamd mijlenver uit elkaar. Onzin, als het op één onderwerp makkelijk is elkaar te vinden, is het op het gebied van klimaat en energie. Wij delen hier graag vijf argumenten voor.

Het klimaatakkoord van Parijs
Het klimaatakkoord van Parijs 2015 is ondertekend door Nederland en 173 andere landen. Het akkoord bindt hen allemaal aan een aantal concrete doelen en vergt forse inspanningen op het gebied van het toewerken naar een CO² arme samenleving. Als de Nederlandse overheid – in al zijn geledingen – hier niet vol op inzet, is diezelfde overheid kwetsbaar voor juridische procedures, zoals eerder bij Urgenda is gebleken. Er loopt weliswaar nog een hoger beroep van het huidige kabinet in deze Klimaatzaak, maar ongeacht de uitkomst van deze zaak is de Nederlandse overheid sinds het klimaatakkoord van Parijs meer dan ooit gehouden aan een forse inzet voor een CO² arme samenleving.

 

Nederland economisch competitiever maken
Nederland kan in een open wereldeconomie alleen economisch competitief zijn door voortdurende innovatie. Er zijn maar weinig landen waar de randvoorwaarden voor een innovatieve economie zo goed zijn als in Nederland: hoog opgeleide bevolking, open cultuur, nabijheid, traditie van coalitievorming en het werken in allianties en hoogwaardige kennis op thema’s die wereldwijd urgent zijn zoals voedsel, water en energie. Kortom, inzetten op een CO² arme samenleving is ook inzetten op een robuuste en vitale economische toekomst voor Nederland.

 

Geopolitieke omstandigheden dwingen ons
De wereld is onrustiger dan ooit. Gelijktijdig wordt de gaswinning in Groningen – om evidente redenen – steeds verder terug geschroefd. We willen evenmin onze afhankelijkheid van Rusland of het Midden-Oosten vergroten. Anders gezegd, het past in de geopolitieke agenda van alle betrokken politieke partijen om zo snel mogelijk energie-onafhankelijk te worden. Een relatie die veel kiezers direct snappen en zullen omarmen.

 

Kansen voor wind, geothermie en elektrisch vervoer
Nederland is bij uitstek geschikt voor de energietransitie: de afstanden zijn dusdanig dat een snelle overgang naar volledige elektrisch vervoer relatief eenvoudig is. Onze ligging aan zee geeft ons jaar in jaar uit een behoorlijk zekere portie wind. Bovendien is onze ondergrond meer dan gemiddeld geschikt voor de toepassing van geothermie. Bedenk daarbij dat we voor tweederde onder de zeespiegel liggen en dus als geen ander volk weten wat een stijgende zeespiegel voor consequenties kan hebben.

 

Henk Kamp had ook voor Groen Links minister kunnen zijn
Geen eerdere minister van Economische Zaken heeft zich zo consistent en vasthoudend ingezet voor (het op gang brengen van) de energietransitie als minister Kamp: een nationaal energie akkoord, de energie agenda, een halvering van de gaswinning in Groningen, windparken in de Noordzee enzovoorts. Politiek gedijt bij het uitvergroten van verschillen maar als Henk Kamp minister voor GroenLinks was geweest, had hij net zo goed kunnen uitgroeien tot de held van deze politieke stroming. Het is maar net welke bril je erop zet.

 

Samenvattend
Er is geen ander onderwerp waarbij zowel juridische, economische, geopolitieke, geografische als ideologische redenen elkaar zo versterken als bij het onderwerp van de energietransitie. Mocht het kabinet met VVD, CDA, D66 en GroenLinks er onverhoopt niet komen, dan kunnen daar tal van redenen voor zijn. Aan het onderwerp klimaat en energie kan het in ieder geval niet liggen!

 

Co Verdaas/Gerwin Hop

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers