of 58952 LinkedIn

Een frisse start: inspiratiesessie voor Omgevingsdienst de Vallei

AfbeeldingAfgelopen week organiseerde Omgevingsdienst De Vallei haar nieuwjaarsbijeenkomst in het teken van de nieuwe Omgevingswet. Co Verdaas  verzorgde een vlammende inspiratiesessie over de impact die de nieuwe wet gaat hebben op de inrichting van ons land. Een werkveld waar medewerkers van Omgevingsdiensten dagelijks mee bezig zijn.

We hebben in Nederland de afgelopen jaren een hoop goed gedaan. In tal van internationale lijsten staan we steevast bovenaan. Op de keper beschouwd wonen we in een veilig, mooi en prettig land. Maar tegelijkertijd moeten we erkennen dat we verzand zijn geraakt in een complex stelsel van wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen waarin bijna niemand meer de weg weet. Wanneer vandaag de dag een nieuwe weg wordt aangelegd of een binnenstedelijk bedrijventerrein wordt herontwikkeld, zijn we trots dat we alle complexiteit hebben overwonnen. Dat is natuurlijk raar. De mate van succes zou niet af moeten hangen van het overwinnen van regelgeving, maar het realiseren van een mooi gebied.

 

Een stelselherziening was daarom hard nodig. De Omgevingswet is inmiddels door bij beide Kamers en maakt gebiedsontwikkeling vanaf 2019 eenvoudiger en beter. Alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving worden gebundeld. Ook voor Omgevingsdiensten verandert een hoop en dat is best ingewikkeld.

 

Na de vuurwerkramp in Enschede moest het toezicht op de leefomgeving beter. De commissie Mans (‘De tijd is rijp’, 2008) concludeerde dat handhaving van de regelgeving op het gebied van ruimte, milieu en bouwen tekort schoot. De oplossing lag in samenwerking, opschaling en meer afstand tot lokaal bestuur in de vorm van regionale Uitvoeringsdiensten (of: Omgevingsdiensten). Deze moesten deskundigheid en objectiviteit in toezicht en handhaving van de regelgeving ten goede komen; professionals die onafhankelijk aan duidelijke kaders en normen toetsen om het land veiliger, gezonder en duurzamer te maken.

 

Deze gemeentelijke en provinciale diensten richten zich in de eerste plaats dan ook op de uitvoering van vergunningverlening, handhaving en toezicht. De andere onderdelen van de beleidscyclus bleven in veel gevallen het domein van de gemeente en provincie.

 

Het nieuwe stelsel geeft straks meer mogelijkheden aan lokaal bestuur om eigen afwegingen te maken. Niet de norm of de wettelijke regelgeving vormt het uitgangspunt, maar een transparante afweging in de democratische arena met alle stakeholders. De gemeenteraad en het college hebben daarin de lead, maar om dat goed te doen, is de inbreng van omgevingsdiensten hard nodig. Achter hun reguliere taken ligt namelijk veel kennis en ervaring verscholen. Hoe ga je dat straks goed inzetten in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet? En welke rol past jou als Omgevingsdienst? Er is straks niet alleen meer behoefte aan knowhow aan de achterkant, maar juist aan de voorkant en dichterbij lokaal bestuur. Dat voelt nog spannend en vreemd, want moesten omgevingsdiensten juist niet meer op afstand staan om onafhankelijk te kunnen toetsen?

 

De grote uitdaging voor omgevingsdiensten is hoe zij zich in het nieuwe stelsel staande houden als omgevingsprofessional. Welke verantwoordelijkheid neem je in het onvermijdelijke spanningsveld tussen de democratisch gelegitimeerde afwegingsruimte en de rechtsbescherming voor minder mondige inwoners en het milieu? Hoe bewaak je enerzijds je onafhankelijkheid, maar zorg je anderzijds voor een voldoende geëquipeerd lokaal bestuur om de geboden afwegingsruimte verstandig in te vullen?

 

Over Morgen helpt hierin met een hands-on aanpak en vanuit een ruime ervaring bij gemeenten. Ook Omgevingsdiensten zullen zich komende jaren moeten bezinnen op hun rol en meerwaarde in het nieuwe stelsel. Dat begint bij inspiratie en inzicht. Omgevingsdienst De Vallei beet dapper het spits af en begon 2017 met een frisse start richting meer kwaliteit. Wie volgt?

 

Contact:

Over Morgen: 0318 62 42 99 | mail

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers