of 65378 LinkedIn

Een digitale omgevingsmanager voor elke gebiedsontwikkeling

Een digitale omgevingsmanager voor elke gebiedsontwikkeling. Soepele uitwisseling van informatie waarbij de (digitale) kaart centraal staat is vaak wel een ambitie, maar loopt regelmatig spaak.

Gebiedsontwikkelingen zijn intensieve samenwerkingen tussen professionals van verschillende organisaties. Projectmanagers, stedenbouwkundigen, gebiedseconomen, planjuristen, planologen en communicatiedeskundigen wisselen voortdurend informatie met elkaar uit om het planproces soepel te laten verlopen. Het gaat vaak om informatie die zowel qua vorm als inhoud moeilijk te interpreteren is. Denk hierbij aan technische tekeningen, exploitatieplannen, contracten, stedenbouwkundige schetsen en bestemmingsplannen. Tegelijkertijd kent deze informatie een grote mate van samenhang en hebben ze één ding gemeen: het gebied!

Soepele uitwisseling van informatie waarbij de (digitale) kaart centraal staat is vaak wel een ambitie, maar loopt regelmatig spaak. Er is vaak geen goed versiebeheer en informatie kan niet over elkaar heen gelegd worden in een (online) kaartsysteem. Betrokkenen lopen rond met veelal verouderde tekeningen in de tas die ze voortdurend moeten vergelijken om de ruimtelijke samenhang der dingen goed te kunnen begrijpen. Niemand is eigenaar van de informatievoorziening. En als deze al belegd is, dan wordt daarvoor een projectsecretaris aangewezen die de oplossing zoekt in een mappenstructuur op de server. Het gevolg is dat de alledaagse praktijk van deze projecten eruit ziet als een onhandige slalom tussen de mijlpalen van het planproces, een die onderwijl allerlei onzekerheden, valkuilen en dichte mist probeert te omzeilen.

 

Het is tijd voor de digitale omgevingsmanager!

De digitale omgevingsmanager brengt drie dingen: duidelijkheid, snelheid en inzicht. Duidelijkheid ontstaat doordat hij of zij redactie voert op alle technische en digitale bestanden: zijn de juiste bestandsformaten gebruikt? Kloppen de kadastrale grenzen met deze versie? Tellen de oppervlaktes in het exploitatieplan op tot de beschikbare ruimte in het nieuwe bestemmingsplan? De digitale omgevingsmanager beheerst zowel GIS, CAD als Excel en spreekt de taal van de gebiedsontwikkeling. Projecten kunnen niet langer ontsporen op een gebrek aan eenduidige en toegankelijke informatie.

 

Daarnaast kan de digitale omgevingsmanager een enorme versnelling teweeg brengen. Professionals zijn nu vaak veel tijd kwijt aan het beheersen van de informatiestroom. Dankzij de digitale omgevingsmanager kunnen zij die uren weer inzetten voor dingen waar ze wél hun meerwaarde hebben. Bovendien zijn er nu vaak partijen die als een soort informatiesluis fungeren omdat zij de enige zijn die over bepaalde software en kennis beschikken om bestanden te lezen of te converteren. De digitale omgevingsmanager rekent af met deze praktijk. De digitale omgevingsmanager vervult een sleutelpositie in het project, in het motorblok van de projectorganisatie. Naast de projectleider en de projectsecretaris krijgt de digitale omgevingsmanager een onafhankelijke en centrale rol.

 

Het is evident dat het scheppen van duidelijkheid en het versnellen van zaken zal leiden tot lagere kosten en het beheersen van planningsrisico’s. Maar een echt goede digitale omgevingsmanager zal zich onderscheiden op het vlak van inzicht en analyse. Juist op het snijvlak van data, het plangebied en verschillende vakdisciplines ziet hij of zij verbanden die anderen niet zien, en kan hij of zij deze op aantrekkelijke wijze visualiseren in een online kaartsysteem. Dit online kaartsysteem bevat de toolkit van de digitale omgevingsmanager, en zorgt ervoor dat de dialoog scherper wordt en oplossingen sneller in beeld komen.  Denk bijvoorbeeld aan het plotten van zienswijzen op de kaart, of het berekenen van uitsnedes van verschillende overlappende kaarten en tekeningen.

 

Bij Over Morgen geven wij momenteel in twee projecten vorm aan de rol van digitale omgevingsmanager. Wij zien we nu al de toegevoegde waarde. Wat ons betreft heeft straks iedere gebiedsontwikkeling z’n eigen digitale omgevingsmanager!

 

Meer weten?

Neem contact op met Rob Geldhof (rob.geldhof@overmorgen.nl) of Ruben Visser (ruben.visser@overmorgen.nl).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers