of 64740 LinkedIn

Een aardgasloze toekomst gaat niet ten koste van de grondwaarde

De noodzaak van bouwen zonder aardgasinfrastructuur is ons inmiddels wel duidelijk. Toch doen we het nog maar mondjesmaat. Oorzaak? Het is duurder en complex, horen we vaak. Oké, er komen investeringen bij kijken, maar het is vooral perceptie van de markt dat deze woningen duurder zijn en minder goed verkopen. Er zijn inmiddels voldoende alternatieven beschikbaar, die onnodige (toekomstige) kosten voorkomen, bijdragen aan een duurzame toekomst en voor geen van de partijen binnen een gebiedsontwikkeling leidt tot onrendabele investeringen of lagere grondwaarden. Kom maar op hoor ik u denken.

Twee alternatievenBlog PPDavid afb1
‘All electric’ oplossingen en aansluiten op een duurzaam warmtenet zijn mooie voorbeelden. Een warmtenet kan rendabel zijn bij projecten van voldoende schaalgrootte en zekerheden dat deze ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Bij ‘all electric’ concepten wordt de warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater door een warmtepomp opgewekt. De elektriciteit die daarvoor nodig is wordt gecompenseerd met zonnepanelen. Alternatieven genoeg dus, wat houdt ons tegen?

 

Gevolgen voor de grondexploitatie
Twee vragen komen altijd terug. Wat kost het en wat levert het op? Wat doet dit met de waarde van de grond en de woning? Met name die laatste vraag is vaak essentieel in de discussie over duurzame maatregelen in woningen. In het traditionele model met gasaansluiting is dat duidelijk en residueel te benaderen. De woning heeft een waarde VON die de consument/eigenaar bereid is te betalen, de stichtingskosten voor de ontwikkelaar zijn bekend terrein en het residu is dus wat de ontwikkelaar voor de grond kan betalen aan de grondeigenaar.

 

Wanneer de kosten voor het bouwen stijgen, door het achterwege laten van een aardgasinfrastructuur, heeft dit in het traditionele model een negatief effect op de grondwaarde. Indien de markt bereid is extra te betalen, wordt dit effect op de grondwaarde minder en zien we dat terug in de VON-prijs. Dat laatste vraagt een voorinvestering van de vastgoedeigenaar en die bereidheid is veelal beperkt, of het maakt financiering lastig.

 

Het lijkt een patstelling, maar toch zijn er bewezen oplossingen die uitkomst bieden. Bijvoorbeeld het gebruik maken van een ESCO (Energy Service Company), die de hogere investering, en het exploitatierisico op zich neemt, in de vorm van een energieprestatie en onderhoudscontract  met de gebruiker.

 

Blog PPDavid afb3

 

* Bijna Energie Neutraal Gebouw / Nul Op de Meter

 

De meerkosten voor aardgas loze nieuwbouw hoeven GEEN negatief effect te hebben op de vastgoedexploitatie en dus ook niet op de grondexploitatie. We moeten het alleen wel slim aanpakken met elkaar. Maar dat levert dan ook wat op! Voor de maatschappij:  geen ongewenste risico’s en investeringen  in aardgasnetten en een toekomst bestendige vastgoedvoorraad. Door de eindgebruiker te ontzorgen met een onderhoudscontract en prestatiecontract wordt ook de energieprestatie van de nieuwbouwwoning geborgd tijdens de exploitatie.

Nu nog zorgen dat we de noodzaak van bouwen zonder gas ook daadwerkelijk handen en voeten geven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers