of 59147 LinkedIn

Drie thema's voor gebiedsontwikkeling

Drie thema's voor gebiedsontwikkeling.

In de uiteenlopende projecten waar ik bij betrokken ben, ervaar ik de oprechte zoektocht van diverse overheden om – in de geest van de Omgevingswet – met de omgeving in dialoog te gaan en daadwerkelijk aan co-creatie te doen. Standaard recepten bestaan niet. Toch zie ik een paar thema’s steeds weer terugkomen: onzekerheid, vertrouwen en kapitaal.

Omarmen
Over onzekerheid: de transitie van een aanbodgestuurde overheid naar daadwerkelijke co-creatie kan alleen slagen als onzekerheid, die inherent is aan onze tijd, radicaal omarmd wordt. We moeten accepteren dat demografie, technologische innovaties, natuur en investeringen eenvoudigweg niet te voorspellen zijn. Het best haalbare is dus dat de doelen en uitgangspunten scherp worden gesteld, zodat optimaal ruimte aan adaptieve processen wordt gegeven. Alleen wie kan en wil inspelen op nieuwe inzichten, kan ook optimaal presteren.  Of het nu gaat om het integreren van akkernatuur in een agrarisch gebied of een herstructurering met aandacht voor energiebesparing en zorgconcepten. Partijen kunnen pas gaandeweg bepalen wat de gewenste interventie is. Dat is lastig, zeker in ons bureaucratisch systeem dat gewend is te sturen op ‘zekerheden’.

 

Vertrouw elkaar
Over vertrouwen: handelen vanuit de acceptatie van onzekerheid werkt alleen als er vertrouwen is. In mijn ogen vergt dat ook een investering in relaties, een onderschat aspect binnen de gebiedsontwikkeling. Het helpt om met elkaar te gaan wandelen, een hapje te eten en contact te maken op ‘waarde’ niveau. Want wat drijft mensen?  Antwoord op deze vraag legt een basis die het mogelijk maakt om te gaan met onzekerheid. Het voorkomt dat gaandeweg zaken toch geprotocolleerd worden.  Toch staat investeren in relaties en verbindingen nooit als zodanig in handboeken, projectplannen of offertes beschreven.

 

Sociaal en cultureel kapitaal
Over kapitaal: ik heb het hier niet over het geld. Natuurlijk is geld belangrijk, maar er zijn meer vormen van kapitaal. Zo zijn sociaal en cultureel kapitaal ook van belang. Soms ontbreken deze vormen van kapitaal, of zijn ze niet in balans met het financiële kapitaal. Wie in een gebied iets wil, zal dus naast de financiële dimensie, ook het aanwezige sociale en culturele kapitaal moeten waarborgen. En als het er al is, wordt het vaak onvoldoende benut. Waar het ontbreekt, moet er meer oog voor zijn.

Deze thema’s vragen om verdere doordenking en implementatie in gebiedsontwikkeling. Zo wordt gebiedsontwikkeling een proeftuin voor de democratie, waarbij overheid en samenleving zich goed doordacht weer tot elkaar leren verhouden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers