of 59345 LinkedIn

De Omgevingswet: en nu?

De nieuwe Omgevingswet is ook door de Eerste Kamer omarmd. De invoering ervan is dus een gegeven, al zal dat nog maar weinigen verrassen. De discussie over de implicaties van de Omgevingswet is natuurlijk al volop gaande: het raakt aan het juridisch instrumentarium, de digitale systemen, de organisatie, de cultuur, de bestuurlijke en politieke afwegingsruimte, et cetera.

AfbeeldingEen aspect dat in deze discussie nagenoeg onbelicht blijft is wat de Omgevingswet gaat betekenen voor de samenwerking binnen colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten. Nu zijn de portefeuilles immers vaak sectoraal verdeeld. Het huidige bestuursmodel gaat weliswaar ook uit van collegiaal bestuur, maar toch, de sectorale organisatie van het omgevingsstelsel tot nu toe weerspiegelt zich ook in de bestuurlijke verhoudingen binnen colleges.

 

Vragen, vragen en nog eens vragen
Het lijkt me zaak daar met elkaar over na te denken alvorens de invoering een feit is. Juist omdat het nu nog niet actueel is, is er mentale ruimte om dit vraagstuk met elkaar te doordenken. Komt er een coördinerende portefeuille, kan het sectorale model dan blijven bestaan, kies je voor een geografische verdeling van de portefeuilles? Of komt er een nieuwe beweging op gang, waarbij complexe besluiten ten principale door het college worden genomen en pas daarna voor uitvoering bij een portefeuillehouder belanden?

 

Wat te denken van de buitenwereld? Bij wie moet een betrokken burger of ondernemer terecht? En wat vraagt dit van de organisatie? Dezelfde vragen gelden natuurlijk ook voor de politieke fracties in gemeenteraden en provinciale staten: is er in de toekomst nog wel een woordvoerder milieu, water, verkeer, ruimtelijke ordening et cetera?

 

Ik weet dat ik nu vooral vragen opwerp. Het is echter een gegeven dat de Omgevingswet de samenwerking binnen colleges en politieke fracties gaat beïnvloeden. Ik ga daarom graag met wie maar wil het gesprek aan over het formuleren van de antwoorden op mijn vragen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meer nieuws

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers