of 59206 LinkedIn

Co Verdaas

Over Morgen is voor mij dé plek om mijn visie op gebiedsontwikkeling in de huidige realiteit breder te delen. Schakelen tussen schalen, dimensies in tijd en ruimte, uiteenlopende belangen, ik doe niks liever. Het zijn dus mooie tijden! Bij Over Morgen tref ik mensen met dezelfde passie. Mensen die zelfbewust en dienstbaar ergens induiken. Daar hoor ik graag bij! Gewoon, door mee te werken en doorwaadbare plaatsen te vinden.

co.verdaas@overmorgen.nl
06 43 26 40 85

LinkedIn


 • Toekomstbestendig bouwen: ruimte is niet schaars

  Reageer

  Ruimte is schaars, zo leerde ik in mijn opleiding tot planoloog in Nijmegen. Ook in beleidsnota’s van Rijk, provincies en gemeenten werd steeds benadrukt dat ruimte in Nederland schaars is.

 • Bouwen in het groen: kom uit de schutterputjes

  Reageer

  AfbeeldingMinister Ollongren gaf zeer genuanceerd aan dat voor de bouw van honderdduizenden woningen er ook ‘in het groen’ ruimte nodig zou is. Gevolg: in vakkringen ontspon zich een venijnig debat, met voorspelbare reacties. Kort door de bocht samengevat: zijn we net zo lekker aan het transformeren en herbestemmen, trekt de minister het vloerkleed onder ons vandaan.

 • Iedereen zijn eigen strandje

  1 reactie

  Ik tik deze column op het strand. Neen, ik ben niet op vakantie, ik zit op het strandje bij ons huis aan de Waal. Sinds een paar weken woon ik in een oude steenfabriek, een Rijksmonument, buitendijks gelegen, net ten westen van Nijmegen. Het station is op 20 minuten fietsen, het hippe Honig-complex op ruim 10 minuten. Met de mede-bewoners gaan we binnenkort overleggen wat we met dit stukje strand en uiterwaard gaan doen: niets, een moestuin, een siertuin, opslag voor spullen, een combi, we gaan het zien.

 • Energietransitie: een makkie voor nieuwe kabinet

  Reageer

  AfbeeldingTijdens onderhandelingen is het goed gebruik niets naar buiten te brengen. Hooguit mompelt men iets over ‘goede hoop hebben’ en ‘dat het lastig is’, et cetera. Logisch, het opbouwen van vertrouwen is immers cruciaal en dat doe je met elkaar. De buitenwereld werkt daarbij enkel als stoorzender. Als je de reguliere media en daarin opererende spreekbuizen mag geloven, is klimaat, duurzaamheid en energie een lastig onderwerp voor de onderhandelaars. GroenLinks en D66 aan de ene kant, VVD en CDA aan de andere kant. Volgens de kenners staan ze daarom zogenaamd mijlenver uit elkaar. Onzin, als het op één onderwerp makkelijk is elkaar te vinden, is het op het gebied van klimaat en energie. Wij delen hier graag vijf argumenten voor.

 • Lang leve onze fouten en mislukkingen

  Reageer

  AfbeeldingWoensdag 14 september had ik de eer moderator te zijn van de Nacht van de Leefomgeving in Pakhuis De Zwijger. Tijdens deze bijeenkomst werd de Balans van de Leefomgeving 2016 aangeboden aan Minister Schultz van het Ministerie van I&M.

 • Drie thema's voor gebiedsontwikkeling.

  Drie thema's voor gebiedsontwikkeling

  Reageer

  In de uiteenlopende projecten waar ik bij betrokken ben, ervaar ik de oprechte zoektocht van diverse overheden om – in de geest van de Omgevingswet – met de omgeving in dialoog te gaan en daadwerkelijk aan co-creatie te doen. Standaard recepten bestaan niet. Toch zie ik een paar thema’s steeds weer terugkomen: onzekerheid, vertrouwen en kapitaal.

 • De Omgevingswet: en nu?

  Reageer

  De nieuwe Omgevingswet is ook door de Eerste Kamer omarmd. De invoering ervan is dus een gegeven, al zal dat nog maar weinigen verrassen. De discussie over de implicaties van de Omgevingswet is natuurlijk al volop gaande: het raakt aan het juridisch instrumentarium, de digitale systemen, de organisatie, de cultuur, de bestuurlijke en politieke afwegingsruimte, et cetera.

 • Omgevingswet: impuls voor de lokale democratie

  Reageer

  Het kan bijna niemand zijn ontgaan, maar de Omgevingswet komt eraan. Door middel van symposia, zogeheten roadshows, artikelen, et cetera, wordt bij toekomstige gebruikers onder de aandacht gebracht wat de Omgevingswet gaat betekenen. Natuurlijk gaat het daarbij over het instrumentarium, de verdergaande digitalisering en de beoogde cultuurverandering. Niet dat je een cultuurverandering bij wet kunt afdwingen, maar door de dialoog hierover tijdig te starten, verhoog je in ieder geval de kansen dat gebruikers hier op zijn minst zelf bewuste keuzes in gaan maken.

 • Ruimtelijke ordening: de tijd van strepen en pijlen is voorbij

  Reageer

  Ruimtelijke ordening is een vak met vele gezichten. Het raakt aan ontwerpen, financiën, programma’s, wetten en instrumenten, processen, et cetera. Los van de vraag bij welke invalshoek u zich het meeste thuis voelt, voor mij is het ook altijd een dienstbaar vak geweest. Het gaat om het oprechte streven de samenleving tot dienst te zijn.  Het wegen van belangen in tijd en ruimte om daarmee tot de juiste keuzes te komen. Daarmee is het zeker geen neutrale bezigheid. Integendeel, de te wegen belangen en te maken keuzes zijn bij uitstek politiek geladen.

 • Duurzame 100: vergeet de macht niet!

  1 reactie

  Prachtig initiatief van Trouw: de duurzame top 100. Deze agendeert, signaleert, inspireert en biedt een prachtig podium aan mensen die zich inzetten voor een betere wereld. De top 100 biedt ook goed inzicht in het palet aan ideeën en bijdragen vanuit het bedrijfsleven, politiek en wetenschap.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers